„Mój Elektryk” – prawie 5 tysięcy wniosków

Mój Elektryk

Polacy coraz chętniej sięgają po dotacje do samochodów eklektycznych. Po 9 miesiącach od momentu uruchomienia programu „Mój Elektryk” złożono do Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niemal 4,9 tysięcy wniosków. Łączna ich kwota przekroczyła 136 milionów złotych. Głównymi beneficjentami są firmy, które wyprzedziły najliczniejszą do tej pory grupę interesariuszy, czyli odbiorców indywidualnych. 

Subsydia do samochodów zeroemisyjnych z programu „Mój Elektryk” odnoszą kolejny sukces. Jak wynika z danych udostępnionych przez NFOŚiGW, do Funduszu wpłynęło łącznie niemal 4,9 tysięcy wniosków. Odbiorcy indywidualni – największa liczbowo grupa beneficjentów – odpowiadają za 2670 wniosków na łączną kwotę 56 002 500 zł (w tym posiadacze Karty Dużej Rodziny – 720 wniosków na kwotę 19 440 000 zł). NFOŚiGW zaakceptował do tej pory 1296 wniosków na łączną kwotę 28 070 250 zł (w tym 457 od posiadaczy Karty Dużej Rodziny na kwotę 12 339 000 zł). 

674 dostawczaki

W przypadku beneficjentów instytucjonalnych, w tym przedsiębiorców, którzy dokonali zakupu samochodów elektrycznych, NFOŚiGW przyjął 677 wniosków, które opiewają na kwotę 20 211 639,18 zł. Zainteresowani wnioskowali o wsparcie zakupu 674 samochodów osobowych kategorii M1 (17 274 000 zł), 56 zeroemisyjnych „dostawczaków” kategorii N1 o DMC do 3,5 tony (2 697 453,69 zł) oraz 65 pojazdów kategorii L (240 185,49 zł), czyli skuterów, quadów i trójkołowców. 

Kolejną grupą ubiegającą się o wsparcie są firmy leasingowe. W ich przypadku instytucją dystrybuującą dotacje w imieniu NFOŚiGW jest Bank Ochrony Środowiska. W ramach naboru adresowanego do leasingodawców, z Funduszu wypłacono już dofinansowanie dla 1525 wnioskodawców na 1954 pojazdy. Łączna kwota dofinansowania wynosi w tym przypadku 59 897 293,05 zł.

Wsparcie objęło:

  • 1631 samochodów osobowych kategorii M1 (43 804 230,09 zł)
  • 299 kategorii N1 (15 996 815,58 zł)
  • 24 pojazdy kategorii L (92 187,38 zł)

Istotny leasing

Jak wynika z danych NFOŚiGW, w naborze dotyczącym leasingu i wynajmu długoterminowego, obecnie procedowanych jest kolejnych 178 wniosków. Dotyczą one 221 pojazdów na łączną kwotę 6 186 991,98 zł.

W tym na:

  • 194 samochody kategorii M1 (5 206 016,05 zł)
  • 20 samochodów kategorii N1 (952 555,93 zł)
  • 7 pojazdów kategorii L (28 420 zł)

Jak wynika z powyższych danych, firmy leasingujące już w tym momencie odpowiadają za wygenerowanie niemal 59 897 293,05 zł. Oznacza to wsparcie zakupu 1954 pojazdów. Jest to o 3 894 793,05 zł więcej niż w przypadku złożonych wniosków przez odbiorców indywidualnych. A także o 31 827 043,05 zł w odniesieniu do przyjętych wniosków tej grupy przez NFOŚiGW. 

Pozytywny impuls dla rynku

Dotychczasowe zainteresowanie wsparciem z programu „Mój Elektryk” jasno wykazuje, że wpływa on pozytywnie na stymulowanie rynku pojazdów zeroemisyjnych. Jego kontynuacja jest kluczowa do popularyzacji sektora elektromobilności w kraju, zwłaszcza w momencie jego rozwoju. Potrzebny jest również dalszy dialog z przedstawicielami branży. Po to, by określić jakie zmiany powinny zostać wprowadzone do programu, by był on bardziej wydajny. Ma to szczególne znaczenie w przypadku procedur i terminów uzyskiwania dopłat. 

Zgodnie z „Licznikiem elektromobilności” pod koniec maja 2022 r. po polskich drogach jeździło 48 675 sztuk. W pełni elektryczne auta (BEV, ang. battery electric vehicles) stanowiły niemal połowę (48%) tej części floty pojazdów (22 476 szt.). Pozostałą część stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 24 200 szt. Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 1999 szt.