Ponad 2000 gmin w programie „Czyste powietrze”

1201 nowych gmin zgłosiło się do programu „Czyste powietrze”. Łącznie z samorządami, które zadeklarowały kontynuację swoich działań, z programu skorzystają mieszkańcy ponad 80 proc. gmin w Polsce

Dodatkowe zachęty napędziły koniunkturę

Z końcem marca 2021 r. minął termin przyjmowania deklaracji od gmin, które wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska będą realizować program antysmogowy „Czyste powietrze”. (zobacz na jakie inwestycje możliwa jest dotacja) Zgłaszające się samorządy mogły skorzystać z dodatkowego pakietu obejmującego trzy elementy. Wyraźnie widać, że dodatkowe zachęty napędziły koniunkturę.

Pierwszą zachętą jest możliwość uzyskania do 30 tys. zł na tworzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych. To w nich przyszli beneficjenci uzyskają pełen zakres informacji na temat programu, a także pomoc we właściwym wypełnieniu wniosku. Drugim, są dodatkowe środki za złożone wnioski w „Czystym powietrzu” (jest to od 50 do 150 zł). Trzeci element to dodatkowe bonusy dla najbardziej aktywnych gmin. Na ten cel zarezerwowano 16 mln zł. Promowane będą przede wszystkim te samorządy, które będą składać najwięcej wniosków w stosunku np. do liczby wszystkich domów jednorodzinnych znajdujących się na ich terenie.

80 proc. samorządów w Polsce w progranie „Czyste powietrze”

Zaproponowany system zachęt przyniósł zamierzone efekty. Na koniec marca tego roku 1201 gmin podpisało porozumienia z wojewódzkimi funduszami. Chęć zawarcia nowych umów wyraziło ok. 850 – przekazał szef resortu klimatu i środowiska. Dodał, że w sumie to 80 proc. samorządów – ponad 2000 gmin na 2477 w całej Polsce.
Wojewódzkie fundusze będą podpisywały porozumienia z gminami do końca maja. Do końca czerwca będą podpisywane aneksy do wcześniej zawartych porozumień.

Będzie szybciej i prościej 

Dobrą wiadomością jest wprowadzenie możliwości składania wniosków przez internet. Do tej pory, aby uzyskać pomoc z Programu, przyszły beneficjent musiał odwiedzić urząd gminy. W nowej edycji będzie szybciej i prościej, gdyż wprowadzona jest możliwość składania wniosku online.  To co może cieszyć to skrócenie aż o 60 dni (z 90 do 30) czasu na rozpatrzenie wniosku. Ponadto warto zauważyć także podwyższenie dotacji dla najuboższych gospodarstw do max 37 tys. zł.
Według danych Ministerstwa, w marcu składano ponad 3 tys. wniosków tygodniowo

O programie „Czyste powietrze”

Program „Czyste powietrze” wystartował we wrześniu 2018 roku. Przewiduje dotacje na termomodernizację domów i wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Podstawowy poziom dotacji wynosi do 30 tys. zł, a dla osób mniej zamożnych podwyższony poziom dofinansowania umożliwia uzyskanie dotacji do 37 tys. zł. W tym ostatnim przypadku progiem uprawniającym do sięgnięcia o wyższą kwotę są dochody do 1,4 tys. zł na osobę w rodzinie wieloosobowej lub 1960 zł dla gospodarstwa jednoosobowego.
Dotąd w programie złożono ponad 225 tys. wniosków na łączną kwotę 4 mld zł.

Zobacz oficjalną stronę programu