MKiŚ: badanie funkcjonowania rynku energii elektrycznej oraz rynku mocy

Minister Klimatu i Środowiska przygotował badanie, którego celem jest poznanie opinii uczestników polskiego rynku energii w zakresie jego funkcjonowania. Ankieta skierowana jest do wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej.

Na podstawie wyników powstanie informacja nt. ogólnej oceny rynku energii elektrycznej oraz rynku mocy. Wyniki badania, jako część szerszej oceny funkcjonowania rynku mocy, trafią pod obrady Sejmu.

Poznanie opinii uczestników nt. funkcjonowania rynku energii elektrycznej jest kluczowym elementem monitorowania przez MKiŚ czy rynek funkcjonuje poprawnie i zapewnia odpowiednie zachęty do transformacji energetycznej. Ankieta jest okazją, aby przedstawić swoje zdanie w tej sprawie. Wyniki mogą stanowić dla MKiŚ pomoc w opracowaniu rozwiązań regulacyjnych ulepszających obecne funkcjonowanie rynku energii elektrycznej. W rezultacie będą wsparciem procesu transformacji energetycznej w kierunku neutralności klimatycznej oraz budowy zdekarbonizowanego systemu elektroenergetycznego z wiodącą z rolą energetyki jądrowej i OZE.

Formularz ankiety składa się z 26 pytań, a jej wypełnienie powinno zająć około 30 minut. Badanie jest anonimowe.

Odpowiedzi można udzielać do 29.05.2024 r.

Link do badania funkcjonowania rynku energii.