„Biznes kontra smog”: szkolenia dla 45 tys. dzieci

Biznes kontra smog

Zakończyła się IV edycja programu edukacyjnego „Biznes kontra smog”. Wolontariusze z kilkudziesięciu zrzeszonych firm przygotowali i poprowadzili szkolenia na temat przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza i zmianom klimatu. W tej edycji wzięło udział niemal 9 tys. dzieci i młodzieży. 

Program „Biznes kontra smog” powstał 4 lata temu z inicjatywy PwC Polska. Jest realizowany we współpracy z 28 firmami oraz Krakowskim Alarmem Smogowym, Stowarzyszeniem ASPIRE oraz Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu.

– Dane pokazują, że przed nami ciągle jest jeszcze wiele do zrobienia w walce o czyste powietrze. W Polsce wciąż mamy zbyt wiele kopciuchów, czyli kotłów generujących wysoki poziom zanieczyszczeń. Dlatego pomimo utrudnień pandemicznych i rosyjskiej inwazji na Ukrainę kontynuujemy nasz program edukacyjny „Biznes kontra smog”. Tematy ESG, a więc również czystego powietrza i kryzysu klimatycznego, są coraz wyżej na agendzie nie tylko firm, ale i społeczeństwa. Mają bezpośredni wpływ na nas wszystkich. Tego tematu nie można odkładać na później – mówi Tomasz Kassel, lider ds. ESG i partner PwC Polska. 

140 wolontariuszy w 138 szkołach i przedszkolach

140 wolontariuszy – pracowników firm, przeprowadziło w tym roku szkolnym ponad 400 warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy w tej edycji programu poszerzono zakres warsztatów o tematy dotyczące zmian klimatu. Prawie 30 proc. spotkań dotyczyło właśnie zmian klimatycznych, pozostałe to kontynuacja nauki o smogu i jakości powietrza. Wszystkie zajęcia odbyły się bezpłatnie w 138 szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski. Pod koniec marca materiały zostały przetłumaczone na język ukraiński i odbyły się pierwsze zajęcia w tym języku dla dzieci w Krakowie.

W ciągu 4 lat trwania programu wolontariusze przeszkolili 45 tys. dzieci. Do IV edycji „Biznes kontra smog” włączyło się w sumie aż 28 organizacji: ABB, Airly, Akamai Technologies, Amer Sports, Amway, Aon, Stowarzyszenie ASPIRE, Grupa CANPACK, Centrum Wolontariatu, Cisco Systems, Credit Suisse Poland, Ecolab, Euroclear, Herbalife, Hitachi Vantara, HSBC, IAG GBS, Jacobs, Krakowski Alarm Smogowy, Knowable, Maxima Europe, Motorola, Ocado Polska, PwC, Sappi, State Street Bank Polska, UBS, Zurich Insurance Company LTD.

Cztery edycje „Biznes kontra smog”:

  • 45 000 dzieci ze 150 miejscowości, dowiedziało się, dlaczego powstaje smog, jak wpływa na nasze zdrowie i jak mu zapobiegać. Także dlaczego zmienia się klimat, jakie to niesie skutki oraz co każdy może zrobić by wpłynąć na ten proces.
  • Wolontariusze przeprowadzili niemal 2000 warsztatów edukacyjnych, zarówno w formie stacjonarnej, online jak i hybrydowo (jeden wolontariusz w placówce, a drugi zdalnie).
  • W program zaangażowało się 860 pracowników-wolontariuszy.

– Koordynując warsztaty „Biznes kontra smog” z ramienia firmy oraz będąc obywatelką Ukrainy, mogłam wykorzystać obie możliwości do edukowania dzieci uciekających przed wojną do Polski. Doświadczenie to jeszcze raz pokazało mi, że nie ma znaczenia skąd pochodzimy i w jakim języku mówimy. Zmiany klimatyczne dotyczą nas wszystkich. Każdy może swoimi indywidualnymi działaniami przyczynić się na rzecz ochrony środowiska – dodaje Halina Kozak, specjalista GIS w Jacobs.

W tym roku wszystkie scenariusze zostały przetłumaczone na język ukraiński przez jedną z wolontariuszek. Pierwsze zajęcia zostały odebrane bardzo pozytywnie. 

Nadal potrzebna edukacja

Jesienią 2021 r. PwC Polska przeprowadziło badanie na grupie 1500 pracowników firm zaangażowanych w program „Biznes kontra smog”. 87 proc. badanych uważa, że jakość systemu edukacji w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza w Polsce jest przynajmniej niewystarczająca. Z tego niemal 30 proc. określa te działania jako „bardzo złe”. Także 80 proc. osób oczekuje od swojego pracodawcy aktywnego zaangażowania się w walkę o czyste powietrze. Znacząca większość badanych wciela w życie proste nawyki wspierające ochronę środowiska. Są to np. segregacja śmieci (95 proc.), zużycie plastiku (80 proc.), wody (75 proc.), a 48 proc. zmniejsza spożycie mięsa. Dla 76 proc. badanych obecne zmiany klimatu to katastrofa klimatyczna, którą należy natychmiast powstrzymać.