Radosław Gronet przeprowadzi Figene Capital przez proces IPO

FIGENE CAPITA

Nowym wiceprezesem Zarządu Figene Capital został Radosław Gronet. Jego głównym zadaniem będzie przygotowanie Spółki do debiutu giełdowego (IPO). Radosław Gronet jest prawnikiem i doświadczonym menedżerem.

Wzmocnienie przed IPO

– Jestem przekonany, że Radosław Gronet wzmocni naszą spółkę w procesie przygotowania do przeniesienia notowań́ akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW. Planowane działanie jest elementem realizowanej przez nas od 3 lat strategii. Przeniesieniu na główny parkiet będzie towarzyszyła emisja akcji skierowana do nowych inwestorów, w szczególności instytucjonalnych – mówi Janusz Petrykowski, prezes Zarządu Figene Capital. – Potrzebowaliśmy w naszym zespole osoby z doświadczeniem w zakresie działań strategicznych, operacyjnych i prawnych. Nasze wspólne wysiłki przyczynią się do dalszego rozwoju i ugruntowania pozycji rynkowej Grupy FIGENE – dodał Petrykowski. 

Nowy wiceprezes Figene Capital od 5 lipca

Radosław Gronet obejmie obowiązki wiceprezesa Zarządu FIGENE CAPITAL 5 lipca 2021 roku. Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Illinois w Chicago. W 1998 roku uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2017-2020 pracował w Mostostalu Warszawa, jako dyrektor Działu Organizacyjno-Prawnego, od 2018 roku jako Członek Zarządu. Zajmował się̨ m.in. zarządzaniem bieżącą obsługą prawną, relacjami inwestorskimi oraz raportowaniem giełdowym. Tworzył procedury compliance. Zasiadał również̇ w Zarządzie spółki celowej Mostostal Power Development. Od 2015 roku do 2017 roku był Dyrektorem Biura Prawnego (General Counsel) Globe Trade Center. W latach 2012 – 2015 był partnerem w warszawskim biurze kancelarii Dewey LeBoeuf (później Greenberg Traurig). W latach 1996 – 2012 był wiceprezesem ds. prawnych w PepsiCo International. Od 1991 do 1996 pracował w kancelariach prawnych w USA i w Polsce. 

– Dziękuję za zaufanie FIGENE CAPITAL. Mam pełną świadomość́ wyzwań́ związanych ze strategią Spółki w sektorze energetycznym. Wierzę, że wspólnie stworzymy wiele rozwiązań́ korzystnych dla całej grupy kapitałowej i przyczynimy się do jej rozwoju – powiedział Radosław Gronet.

Rozbudowa portfela i akwizycje

Ostatnie trzy lata były dla FIGENE CAPITAL intensywnym okresem zmiany modelu biznesowego. Spółka realizuje strategię, zakładającą istotny wzrost cen energii elektrycznej w Polsce. Koncentruje się na rozbudowie portfela poprzez kolejne akwizycje projektów wiatrowych. FIGENE przygotowywała się do uruchomienia elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Obecnie Grupa finalizuje rozmowy z partnerami finansowymi i posiada już przygotowane do realizacji projekty farm wiatrowych. Łączna ich moc wynosi 68,8 MW. Po sfinalizowaniu umowy warunkowej zawartej 25 maja 2021 roku łączna moc projektów w portfelu Grupy FIGENE przekroczy 130 MW. 

W skład zarządu FIGENE CAPITAL po zmianie wchodzą̨: Janusz Petrykowski – prezes, Radosław Gronet – wiceprezes oraz Michał Kurek – członek.