Przemysł rolno-spożywczy: innowacje pomogą zredukować emisje

rolnictwo ekologiczne

System żywnościowy odpowiada za około 30 proc. emisji gazów cieplarnianych w Europie. Procent ten obejmuje zarówno bezpośrednie emisje pochodzące z rolnictwa (SCOPE 1), jak i te pośrednie pochodzące np. z energii czy dalszych ogniw łańcucha wartości (SCOPE 2). Nieco lepsza sytuacja jest w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie sektor rolno-spożywczy odpowiada za ok. 1/5 emisji.

EIT Food zdecydowało się na przeprowadzenie analizy emisji gazów cieplarnianych w przemyśle rolno-spożywczym w Europie Środkowo-Wschodniej. Analiza obejmuje 12 krajów: Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Czechy, Słowację, Słowenię, Chorwację, Serbię, Bułgarię, Węgry i Rumunię. Raport „Cultivating our Climate” ukazuje obecną sytuację oraz pomaga w ocenie, co należy zmienić, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym i zadbać o przyszłość bardziej przyjazną środowisku.

Raport pokazuje, że problem redukcji emisji w sektorze  jest niezwykle złożony. Na szczęście istnieją już pewne nowatorskie rozwiązania, dające nadzieję na poprawę sytuacji. Wśród nich najbardziej obiecujące są te związane z digitalizacją procesów okołoprodukcyjnych, a także pozyskiwania białka ze różnicowanych  źródeł. 

Firmy z Europy Środkowo-Wschodniej dysponują już zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Raport przedstawia najlepsze praktyki z Polski, Rumunii i Serbii – wyjaśnia Aleksandra Niżyńska, Senior Project Manager w EIT Food.

Przemysł rolno-spożywczy: digitalizacja pomoże redukować emisje

Nowoczesne technologie oferują nam więcej narzędzi i możliwości do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Na przykład cyfryzacja może przyczynić się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze rolno-spożywczym poprzez zwiększenie wydajności zużycia zasobów. Przedstawione przykłady pokazują, jak zmniejszenie ilości odpadów i zwiększenie produkcji przy danym poziomie nakładów zwiększa rentowność sektora i wnosi ważne współkorzyści w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. 

Dekarbonizacja, czyli odejście od węgla – nie stanowi odrębnego celu, który można osiągnąć poprzez zmianę jednego czy dwóch niezależnych procesów. Należy ją traktować, jako część kompleksowego zrównoważonego podejścia do działalności i wymaga ona odpowiednich zmian w całym łańcuchu wartości – mówi Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający Goodvalley w Polsce – jednej z firm przedstawionych w raporcie „Cultivating our Climate” autorstwa EIT Food.

Alternatywne źródła białka

Na przestrzeni lat nastąpił również szybki rozwój nauki, która proponuje wiele rozwiązań zmierzających do poprawy stanu środowiska. Ważną rolę w zmniejszeniu popytu na wysokoemisyjne produkty mięsne, może odegrać dywersyfikacja źródeł białka. Technologie stosowane do produkcji alternatywnych rodzajów białka przyczyniają się do maksymalizacji produkcji. Wykorzystują różnorodne zasoby takie jak na przykład obornik czy też makuchy (tj. wytłoki) z nasion oleistych. 

Więcej o przyczynach i sposobach przeciwdziałania zmianom klimatycznym można znaleźć w raporcie „Cultivating our Climate: Analysis on GHG Emissions in the Agri-food Industry in Central & Eastern Europe”.

EIT Food jest największą i zarazem najbardziej dynamiczną społecznością na rzecz innowacji żywnościowych na świecie. Przyspiesza innowacje, aby zbudować system żywnościowy produkujący zdrową i zrównoważoną żywność dla wszystkich.  EIT jest jedną z ośmiu innowacyjnych wspólnot utworzonych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). EIT to niezależny organ UE powołany w 2008 r. w celu wspierania innowacji i rozwoju przedsiębiorczości w Europie.