Nawet 30 tys. zł z programu „Czyste powietrze”

recykling paneli, fotowoltaika

„Czyste powietrze” to jeden z lepiej funkcjonujących programów rządowych. Przejrzyste warunki przystąpienia, przemyślana promocja oraz realnie wysokie dotacje do inwestycji poprawiających jakość powietrza. Program nie dotyczy tylko instalacji fotowoltaicznych.  

Programem „Czyste powietrze” objęte są m. in.:

  • inwestycje związane z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, 
  • wymiana pompy ciepłowniczej na taką o podwyższonej klasie energetycznej,
  • wymiana kotłów, instalacji ogrzewania elektrycznego, 
  • inwestycje związane z instalacją centralnego ogrzewania oraz mechanizmów odzyskiwania ciepła.

Beneficjentami programu mogą być właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Jednocześnie jednorazowa wartość dofinansowania może sięgnąć nawet 30 tysięcy złotych

Pakiet startowy na zachętę

Pieniądze mają szansę dostać mieszkańcy tych gmin, które do 31 marca podejmą decyzję o przystąpieniu do programu. Na zachętę, dla nowo zgłaszających się, przygotowano nowe „pakiety startowe”. Gminy wyrażające chęć uczestnictwa w programie będą mogły korzystać ze środków na uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego. Dodatkowo także z podwyższonej refundacji kosztów za złożone wnioski. Premiowane będą też gminy, które tych wniosków złożą najwięcej.

Wydłużony termin zgłoszeń dla gmin, które chcąc korzystać z tych bonusów, to wyjście naprzeciw potrzebom samorządów. W tym celu – do końca marca– konieczne jest pisemne zgłoszenie gminy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla zgłaszających nie ma specjalnego wzoru pisma.  Wystarczy krótka, podpisana informacja na ten temat.

W programie „Czyste Powietrze” – od początku jego funkcjonowania, czyli od 19 września 2018 r. – wpłynęło ponad 151 tys. wniosków. Z kolei kwota dofinansowania to prawie 3,1 mld zł.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl