W drodze do neutralności klimatycznej

W drodze do neutralności klimatycznej

Szwecja, Finlandia, Niemcy i Hiszpania osiągną neutralność klimatyczną przed 2050. W roku 2050 ten cel zrealizują: Portugalia, Irlandia, Francja, Dania, Niderlandy, Luksemburg, Węgry, Grecja oraz Łotwa. Polska nie zdąży – nie będzie nas w żadnej z tych grup  – wynika mapy deklaracji neutralności klimatycznej poszczególnych państw członkowskich UE.

Droga do neutralności klimatycznej wcale nie jest prosta. Warto sobie to uświadomić, zważywszy, że Parlament Europejski rozpoczął serię głosowań nad kluczowymi dokumentami wchodzącymi w skład pakietu Fit for 55. Chodzi o:

  • zmiany w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji ETS. W tym nad wnioskiem dotyczącym nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w transporcie drogowym i budynkach ETS2);
  • wprowadzenie mechanizmu wyrównawczego do emisji dwutlenku węgla (CBAM); – rozporządzenie dotyczące wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR);
  • dyrektywę w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED);
  • rozporządzenie w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF). 

Mapę deklaracji neutralności klimatycznej poszczególnych państw członkowskich UE przygotowało WWF Europe.