Zielona energia zasili sklepy Lidla

Zielona energia

100 proc. energii dostarczanej do Lidla będzie pochodzić z odnawialnych źródeł. Sprzedawca energii potwierdzi ten fakt specjalnymi certyfikatami.

Lidl Polska podpisał umowę ze sprzedawcą energii gwarantującą jej pochodzenie w 100 proc. z OZE. Już w 2022 r. wszystkie sklepy będą pracowały wyłącznie w oparciu o zieloną energię.

Zielona energia z certyfikatem pochodzenia

Sprzedawca energii zapewnia na rzecz Lidla tzw. Gwarancje Pochodzenia, czyli dokumenty poświadczające odbiorcy wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych. Sprzedawca energii określa także ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła. Po zakończonym roku dostaw, sieć otrzyma certyfikat potwierdzający, że wolumen energii zużytej w danym roku kalendarzowym, w 100 proc. pochodził z OZE. Dokument wydawany jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a następnie umarzany przez sprzedawcę na rzecz Lidl. To duża zmiana dla organizacji, ale i dla rynku, który prawdopodobnie będzie podążał w tym kierunku.

W drodze do celu klimatycznego

Strategia klimatyczna firmy zawiera listę konkretnych celów. Opierają się ona na metodologii Science Based Targets. Lidl zdefiniował własne konkretne plany i działania, na podstawie swojego istniejącego śladu węglowego, dążąc do ciągłej redukcji emisji CO2 w działalności operacyjnej oraz w łańcuchu dostaw. Zgodnie z międzynarodową strategią klimatyczną, Lidl Polska stosuje podejście polegające na tym, że najpierw unika emisji, następnie ją redukuje, a na końcu kompensuje, gdy nie ma innych możliwości. Do 2030 r. Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne we wszystkich krajach obecności marki o 80 proc. (w porównaniu z 2019 r.). Aby osiągnąć cele klimatyczne, Lidl opracował w strategii klimatycznej plan działania. Dotyczy on zarówno emisji pośrednich, które występują w łańcuchach dostaw firmy, jak i emisji bezpośrednich, które powstają we własnych sklepach i obiektach Lidl.

Zielona energia: oszczędności w każdym ze sklepów

Lidl Polska od wielu lat angażuje się w zrównoważone zarządzanie energią. Celem tych działań jest optymalizacja procesów oraz zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W firmie został przeprowadzony audyt, który zakończył się przyznaniem certyfikatu ISO 50001 stanowiącego międzynarodowy standard zarządzania energią.

W sklepach stosowane są ekologiczne rozwiązania. Należą do nich m.in. odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, wykorzystywany w celu ogrzewania obiektu, rekuperacja, pełne energooszczędne oświetlenie LED – zarówno wewnątrz obiektu jak i na parkingu. Flagowym projektem, stosowanym powszechnie od wielu lat są pompy ciepła jako odnawialne źródło energii. Wszystkie nowo wybudowane sklepy posiadają instalację fotowoltaiczną. Dodatkowo jest ona instalowana w istniejących już placówkach. Rozwiązania te mają zwiększyć efektywność energetyczną obiektów Lidl, co w konsekwencji przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Lidl Polska bezpłatnie udostępnia także swoim klientom stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Obecnie stacje funkcjonują przy 6 placówkach Lidl oraz kolejne 2 przy Centrum Dystrybucyjnym oraz przy centrali firmy.

Kwietne łąki przy sklepach

Przy powstającym Centrum Dystrybucji w Dobroszycach, firma posadzi największa łąka kwietną w Polsce, spośród tych zasadzonych przez Lidl Polska. Firma stworzyła już łąki kwietne obok swoich wybranych sklepów m.in. w Lublinie, Wrocławiu, Opolu Lubelskim, Ustroniu Morskim, Swarzędzu oraz w Warszawie. Łąki kwietne nie tylko cieszą oko różnorodnością roślin i pełnią barw. Przede wszystkim stanowią cenne otoczenie dla pszczół, motyli i innych owadów.

Zrównoważony asortyment

Kolejny istotny obszar działań firmy to zrównoważony asortyment. Okazuje się, że to również ogromna szansa na zwiększanie neutralności klimatycznej. Wprowadzenie produktów neutralnych dla klimatu stanowi natychmiastową kompensację emisji CO2, która powstaje w wyniku uprawy, produkcji, transportu i utylizacji. Pierwsze kroki w zakresie neutralności klimatycznej obejmą markę własną Lidla Vemondo. Pod marką Vemondo, klienci znajdą szeroki asortyment produktów wegańskich. Na produktach takich jak klasyczne tofu, jogurt sojowy, BIO napój sojowy oraz alternatywy dla mleka, czyli napój owsiany, migdałowy i kokosowy, klienci wkrótce zauważą specjalne oznaczenie, mówiące o tym, że dany produkt jest neutralny dla klimatu.