Żabka i Santander – pierwsze umowy finansowe oparte na celach ESG

Żabka i Grupa Santander zawarli umowy: kredytową i faktoringową – obie oparte na realizacji celów ESG, w tym związanych z dekarbonizacją. Cele zatwierdziła inicjatywa Science Based Targets (SBTi). Udostępniony przez Santander kredyt posłuży do finansowania zautomatyzowanego i niskoemisyjnego centrum logistycznego Żabki. Jego otwarcie zaplanowano na drugą połowę 2022 r. 

W jaki sposób zawarte umowy finansowe oparte na celach ESG wpłyną na sytuację Żabki? 

Wysokość marży kredytu i odpowiednio marży z tytułu faktoringu zależy od realizacji celów ESG. Firma zdefiniowała te cele i zobowiązała się do ich realizacji w Strategii Odpowiedzialności przyjętej w 2021 r. Taki sposób finansowania nie tylko uwiarygadnia zobowiązania, ale także pokazuje, że za składanymi przez organizację deklaracjami stoją konkretne działania.

W coraz większej liczbie instytucji dostępność finansowania oraz jego koszt są uzależnione od działań oraz celów podejmowanych w obszarze zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że ocenie podlegają inwestycje przedsiębiorstwa pod kątem środowiskowym, społecznym i zarządzania korporacyjnego. Firmy, które uwzględniają m.in. zobowiązania środowiskowe w swojej działalności, mają łatwiejszy dostęp do instrumentów finansowania. Inicjatywa Żabki jest sygnałem, w jaki sposób integrować czynniki ESG do swojej działalności biznesowej w trosce o zrównoważony rozwój.

Najcenniejsze aktywa to odpowiedzialność i zaufanie

– Obecnie najcenniejszymi aktywami są odpowiedzialność i zaufanie. Nowoczesny biznes musi być wiarygodny i transparentny w swojej komunikacji. Podpisaliśmy pierwsze umowy finansowe, których marża zależy od osiągnięcia założonych celów ESG. Stanowi to dla nas dodatkową motywację, by dążyć do realizacji naszych zobowiązań. Chcemy dalej szukać tego typu finansowań dla rozwoju naszego biznesu – mówi Marta Wrochna-Łastowska członkini Zarządu Żabka Polska.

Santander także aktywnie działa w obszarze zielonej transformacji, wspierając przedsiębiorców w tej zmianie.

– Poprzez swoje działania, w tym udzielanie finansowania klientom w oparciu o cele ESG, konsekwentnie realizujemy naszą strategię odpowiedzialnej bankowości. Promujemy na polskim rynku pionierskie rozwiązania. Takie jak faktoring połączony z celami ESG czy oparty na podobnym mechanizmie kredyt długoterminowy zabezpieczony przez polisę agencji kredytów eksportowych (ECA). Wprowadzanie takich rozwiązań wymaga ogromnej motywacji. Zarówno po stronie klienta, jak i banku – mówi Juan de Porras Aguirre, wiceprezes Zarządu w Santander Bank Polska.

Więcej informacji o zobowiązaniach firmy przedstawionych zostało w Raporcie Odpowiedzialności: https://raportodpowiedzialnosci.zabka.pl/