Nowe cele strategiczne i raport odpowiedzialności Żabki

raport odpowiedzialności

Neutralność klimatyczna oraz 100 proc. zbiórki plastiku w stosunku do ilości wprowadzonej na rynek. To główne cele w zakresie klimatu w zaprezentowanej przez sieć Żabka strategii. Poznaliśmy też raport odpowiedzialności sieci za rok 2020.

Doświadczenia minionego roku, związane z pandemią COVID, skłoniły wiele firm do nowego spojrzenia na otoczenie. Żabka była już w trakcie wyznaczenia nowych, ambitnych celów rozwoju i zdefiniowania kompleksowej strategii odpowiedzialności. To działanie wpisało się także w nowe wyzwania. Strategia ESG jest oparta na czterech filarach. Są nimi: zrównoważony styl życia, pozytywny wpływ na otoczenie, odpowiedzialna organizacja i zielona planeta. Założenia nowej Strategii Odpowiedzialności firmy, priorytety i zobowiązania strategiczne Grupy.Żabka na najbliższe lata, a także podsumowanie zrealizowanych w 2020 roku działań w obszarach odpowiedzialności zawiera raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie”. Choć Spółka nie ma obowiązku formalnego, sporządziła raport zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania pozafinansowego.

Priorytety i cele strategii odpowiedzialności 

Nowa strategia odpowiedzialności wyznacza dalsze kroki i kierunki działania Żabki, a także określa jej zobowiązania i cele w obszarach odpowiedzialności. Firma tworzy wartość poprzez upraszczanie ludziom życia. Promuje zrównoważony styl życia, ułatwiając konsumentom zmianę ich codziennych nawyków na lepsze dla nich i dla planety. Chce uczynić zrównoważone wybory oczywistymi i prostymi. Dzięki przyjętemu modelowi biznesowemu i formacie franczyzy Żabka wspiera rozwój przedsiębiorczości. Poprzez współpracę z partnerami biznesowymi, w tym dostawcami oraz lokalnymi społecznościami, pozytywnie wpływa na otoczenie. Działania w obszarze społecznej i środowiskowej odpowiedzialności rozwija w sposób strategiczny, integrując czynniki środowiskowe, społeczne i z obszaru ładu korporacyjnego (z ang. ESG) ze strategią biznesową. Żabka podjęła się zobowiązań w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, różnorodności. A także włączającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz dekarbonizacji i cyrkularności.

Cele, które stawia przed sobą Żabka na najbliższe lata, to m.in.: zwiększenie poziomu satysfakcji klientów; podwojenie sprzedaży zdrowych i zrównoważonych produktów marki własnej (do 2025 roku); przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez zmniejszenie wagi marnowanej żywności o ¼ do 2025 r.; obecność w TOP25 najlepszych pracodawców wg badania Instytut Gallupa; raportowanie danych niefinansowych wg najlepszych praktyk w tym zakresie; podniesienie poziomu satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z Żabką; osiągnięcie neutralności klimatycznej (w ujęciu emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 do roku 2025 roku); osiągnięcie poziomu 100 proc. zbiórki plastiku w stosunku do ilości wprowadzonej na rynek (po 2025 roku). 

Raport Odpowiedzialności za 2020 rok

„Wygodnie i Odpowiedzialnie” to trzeci raport odpowiedzialności przygotowany przez Żabka Polska. Stanowi kompendium wiedzy o działaniach podejmowanych przez Grupę w obszarze zrównoważonego rozwoju w 2020 roku. Przygotowany zgodnie ze standardem Global Raporting Initiative (GRI) oraz rekomendacjami raportowania pozafinansowego zawartymi w publikacji Światowego Forum Ekonomicznego. W raporcie są odniesienia do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, 10 Zasad United Nations Global Compact. Audyt raportu przeprowadził Ernst & Young Audyt Polska.

Informacje, które można znaleźć na ponad 170 stronach prezentują ponad 80 wskaźników tematycznych i profilowych. Podzielone na 7 rozdziałów – odzwierciedlają założenia strategii odpowiedzialności organizacji. W publikacji są m.in. informacje na temat struktury zarządczej i wyników spółki. Także opis strategii biznesowej i działań spółki w czasie pandemii. Ostatnia część dokumentu – Patrzymy w przyszłość – opisuje kluczowe, zidentyfikowane trendy oraz odpowiedź firmy na nie.