OZE budzi zaufanie

83 proc. Polaków uważa, że odnawialne źródła energii mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju – wynika z raportu opracowanego przez gdański SunSol. Jednocześnie mamy duże zrozumienie dla inwestycji w zieloną energię.

Przybywa mocy z OZE

Dynamicznie przybywa mocy zainstalowanej z OZE (w tym również w mikroinstalacjach). Na polskim rynku jest już 630 tys. prosumentów instalacji fotowoltaicznych. Oznacza to, że ich liczba zwiększyła się aż o 15 750 proc. w stosunku do roku 2015, w którym było ich zaledwie 4 tys.

SunSol postanowił dowiedzieć się, jaki jest stosunek Polaków do zmian, które czekają nas na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Prawie ⅓ uważa, że do końca 2050 r. z OZE powinno pochodzić ponad.60 proc. energii kraju, a 37,5 proc., że między 41 a 60 proc. 

Spada znaczenie węgla

Dane z raportu SunSol wskazują, że co trzeci Polak uważa, że energia z węgla powinna wynosić mniej niż 10 proc. Już 45 proc. respondentów twierdzi, iż jej udział we wszystkich źródłach energii powinien stanowić połowę. Tylko 11 proc. uważa, że wynik 70 proc. energii pozyskiwanej z węgla, jaki do tej pory zanotowano, jest odpowiedni. Co dziesiąty badany jest zdania, że do 2050 roku Polska powinna całkowicie odejść od pozyskiwania energii z węgla. 

Wyniki badania pokazują jeden trend – Polacy chcą, by zielona energia stopniowo zastępowała węgiel. Tę tendencję potwierdza liczba 630 tys. zainstalowanych przydomowych paneli fotowoltaicznych w Polsce. Tylko w lipcu tego roku powstało aż 31 tys. nowych instalacji. Jak donosi Agencja Rynku Energii, moc zainstalowanej w Polsce fotowoltaiki wyniosła na koniec lipca ponad 5,6 GW.

Polacy murem za OZE

Wymagania środowiskowe idą za zmianami klimatycznymi i wskazują na potrzebę inwestycji w niskoemisyjne źródła wytwórcze. Celem na najbliższe kilkanaście lat jest zbudowanie niemal nowego systemu elektroenergetycznego, którego silną podstawą będą źródła zeroemisyjne. Ponad 88 proc. respondentów uważa, że Polska powinna rozwijać technologie umożliwiające korzystanie zarówno z odnawialnych, jak i nieodnawialnych źródeł energii. Niewiele mniejszy odsetek badanych, bo 84 proc., zgadza się ze stwierdzeniem, że Polska powinna skupić się na odnawialnych źródłach energii.

– W najbliższej perspektywie ceny energii mogą wzrosnąć o 20 proc., a na przestrzeni 10 lat – nawet o 60 proc. Będzie to odczuwalne nie tylko dla użytkowników indywidualnych, lecz także całego sektora MŚP, jak i globalnych korporacji. I tu z odsieczą przyjdą odnawialne źródła energii – mówi Michał Kitkowski, CEO SunSol. Nasze realizacje fotowoltaiczne dla przedsiębiorstw przynoszą szybszy zwrot inwestycji i większe oszczędności niż przydomowe instalacje ze względu skalę. Dlatego im większe mamy zużycie energii, tym bardziej opłaca nam się rozważyć zakup instalacji PV – dodaje.  

Inwestycje ekologiczne nie budzą sprzeciwu

Raport potwierdza, że Polacy są świadomi zalet odnawialnych źródeł energii, a szczególnie fotowoltaiki. Zdecydowana większość chętnie zgodziłaby się na instalację PV w swojej okolicy (75 proc.). Z kolei połowa respondentów zaaprobowałaby również budowę w pobliżu miejsca swojego zamieszkania farm wiatrowych, a co trzeci – ekologicznej spalarni śmieci. Jedynie 5 proc. nie zgodziłaby się na żadne z rozwiązań. 

SunSol chciało także wiedzieć, jaki jest stosunek Polaków do ekologicznych rozwiązań transportowych. Ich wdrażanie jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Badanie pokazało, że respondenci chętnie zgodziliby się na instalację ekologicznych rozwiązań.transportowych w swojej okolicy – aż 54 proc. respondentów. poparłoby budowę punktu ładowania aut elektrycznych, a prawie 37 proc. stacji paliw z biopaliwami.

Badanie przeprowadzono przez agencję badawczą Quantify w czerwcu 2021 r. na zlecenie firmy SunSol za pomocą kwestionariusza online (CAWI) na grupie reprezentatywnej 1000 respondentów.