Ekologiczne karty płatnicze w Santander Bank Polska

Santander Bank Polska wprowadził do oferty ekokarty Visa. W 85 proc. składają się z plastiku odzyskanego w procesie recyklingu. Dzięki wykorzystaniu materiału z odzysku do produkcji, ślad węglowy redukowany jest do 75 proc. Ekologiczne karty płatnicze będą miały nowy, pionowy design, jednolity dla Grupy Santander w całej Europie.

Pod koniec 2020 r. na polskim rynku znajdowało się blisko 44 miliony kart płatniczych, a liczba ta znacząco wzrasta z roku na rok. Korzystamy obecnie z około 215 ton plastiku. Te dane pokazują, jak ważne są dążenia wydawców kart do ograniczenia plastiku w produkcji.

Bycie zielonym bankiem

Filarem strategii Odpowiedzialnej Bankowości Santander Bank Polska jest bycie „zielonym bankiem”. W tym dążenie do ograniczania wewnętrznego śladu środowiskowego oraz plan wycofywania i ograniczania plastiku w działalności banku. Zakłada on m.in., że do 2021 roku we wszystkich krajach, gdzie działa Grupa Santander zostanie wycofany plastik jednorazowy. W Polsce z jednorazowego plastiku oraz plastikowych butelek na wodę Santander Bank Polska nie korzysta od 2020 roku. Kolejny krok to ograniczenie plastiku w zewnętrznej działalności. Dlatego od początku lipca w Santander są karty Visa, wykonane w 85 proc. z plastiku z recyklingu. Od września tego roku klienci będą otrzymywać także ekologiczne karty Mastercard.

– Santander Bank Polska jest świadomy swojej roli w realizacji celów Zielonego Ładu ogłoszonego przez UE. Szczególnie jeśli chodzi o unikanie zanieczyszczeń i przechodzenie na gospodarkę obiegu zamkniętego. Dlatego nasza strategia obejmuje wszystkie najważniejsze aspekty związane z ochroną środowiska i klimatu. Aktywnie uczestniczymy w takich inicjatywach jak Polski Pakt Plastikowy oraz Koalicja 5 Frakcji, których misja jest nam szczególnie bliska. Wprowadzenie do obiegu ekologicznych kart płatniczych jest dużym krokiem w realizacji celów naszej strategii Odpowiedzialnej Bankowości. Warto przy tym zaznaczyć, że nie planujemy od razu wymieniać kart wszystkim klientom. Tylko tym, którzy otworzą nowe konto lub ich karty straciły ważność. Dzięki temu unikniemy masowego wyrzucania kart posiadanych przez naszych klientów, a zmiana nastąpi stopniowo – mówi Przemysław Dukiel, szef obszaru Codzienne Bankowanie w Santander Bank Polska.

Najpierw ekologiczna karta płatnicza Visa

Projekt wydawnictwa ekokart odbywa się w ramach inicjatywy One Europe Cards. Poza wymianą plastiku na ekotworzywo, pojawiają się ujednolicone wizerunki kart dla krajów One Europe (Hiszpania, Portugalia, Polska i UK). Partnerem wdrożenia ekologicznych kart płatniczych w Santander Bank Polska w pierwszym etapie jest globalny lider w dziedzinie technologii płatniczych – Visa.

– W Visa wpisujemy zrównoważony rozwój w każdą naszą aktywność. Od wykorzystywania do przetwarzania transakcji 100 proc. energii ze źródeł odnawialnych, aż po osiągnięcie neutralności węglowej w odniesieniu do naszej działalności. Wspieramy także naszych partnerów w wydawaniu kart płatniczych wykonanych z materiałów poddanych recyklingowi lub bez udziału plastiku w postaci kart wirtualnych – mówi Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce.

Nowy design

Znacząco zmieni się wygląd nowo wydawanych ekologicznych kart. Zdecydowano o odejściu od standardowego, horyzontalnego układu, na rzecz nowoczesnych, pionowych kart. Na froncie będą znajdowały się jedynie logo banku, rodzaj karty i organizacja płatnicza. Wszystkie pozostałe dane są na rewersie. Dodatkowym elementem będzie niewielkie wycięcie, ułatwiające korzystanie z kart osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu na www.santander.pl 

O ekologicznych kartach innego banku pisaliśmy TUTAJ.