Energetyka słoneczna na fali wznoszącej

instalacja PV

Na początku czerwca odbędą się, prawdopodobnie jedyne w tym roku, aukcje energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych. Podczas tego typu przetargów państwo kontraktuje zieloną energię od producentów. Po to, by zapewnić sobie wymagany przez KE odpowiedni udział zielonych źródeł w globalnym miksie energetycznym. Przy tej okazji warto przyjrzeć się jak wygląda jeden z filarów OZE w Polsce, czyli energetyka słoneczna.

Klimat naszym sprzymierzeńcem

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki energetyka słoneczna stanowi już coraz bardziej znaczący segment polskiego miksu OZE. Jej rola w nadchodzących latach będzie nieuchronnie wzrastać. Doświadczenia krajów sąsiednich, o podobnych warunkach klimatycznych do Polski, są zachęcające. Pełne wykorzystanie potencjału fotowoltaiki pomoże w przekształceniu systemu energetycznego w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Przemysł solarny jest również podstawą Europejskiego Zielonego Ładu. Stymuluje zrównoważony i lokalny wzrost. Dodatkowo wspiera innowacje oraz konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w UE, a także biznesu dysponującego czystą i przystępną cenowo energią. Do 2030 r. sektor energii elektrycznej może wygenerować co najmniej 500 000 miejsc pracy tylko w Europie.

Łatwiej ze słońca niż z wiatru

Obecnie w Polsce większość nowych projektów fotowoltaicznych jest budowanych w przedziale mocy od 0,5 MW do 1 MW. To wynika głównie z konstrukcji działającego od kilku lat systemu wsparcia aukcyjnego. Zmiany legislacyjne zablokowały wzrost nowych mocy w technologii wiatru na lądzie. To doprowadziło do sytuacji, w której ze względu na długi proces inwestycyjny w tej technologii w porównaniu do fotowoltaiki, nawet w przypadku złagodzenia ograniczeń odległościowych, przez kilka najbliższych lat udział wiatru na lądzie w aukcjach w koszyku powyżej 1 MW będzie raczej niewielki. Dlatego też otworzyły się możliwości wspierania farm słonecznych w aukcjach OZE.

W ciągu najbliższych 2–3 lat największe farmy słoneczne będą konkurować z dużymi farmami wiatrowymi, na równych zasadach. Tezę tę potwierdzają wyniki ostatniej aukcji. Projekty fotowoltaiczne zdominowały tzw. mały koszyk aukcyjny dla instalacji PV oraz wiatrowych do 1 MW. Niemalże zrównały się liczbą ofert oraz mocą zainstalowaną z elektrowniami wiatrowymi w koszyku dla dużych projektów PV i wiatrowych powyżej 1 MW. 

Duże wsparcie społeczne dla energii ze słońca

Energetyka słoneczna zdaje się nie mieć na razie większych problemów z akceptacją społeczną. Niedawno przeprowadzone europejskie badanie na temat „Europejskiego podejścia do zmian klimatycznych i energii” wykazało, że energia słoneczna jest najpopularniejszym źródłem energii w Europie. Ten rodzaj energii popiera aż 85 proc. poparcia wśród obywateli EU. Z badania przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych „Indicator”, na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, wynika, że energetyka słoneczna cieszy się największym poparciem spośród różnych technologii energetyki odnawialnej. To źródło zostało wybrane przez ankietowanych jako preferowane we wszystkich aspektach: ekonomicznych, ekologicznym i społecznym. Elektrownie słoneczne to również instalacje, które są najchętniej widziane w sąsiedztwie zamieszkania. Co więcej, energia słoneczna jest obecnie najszybciej rozwijającym się rynkiem OZE, mierzonym nowo dodanymi mocami wytwórczymi, zarówno w Europie, jak i w Polsce, zwłaszcza w ostatnich latach.

Coraz więcej słonecznych megawatów

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), na podstawie danych otrzymanych od operatorów sieci dystrybucyjnych, na 1 października 2019, łączna moc elektrowni słonecznych w Polsce wynosiła 1007,2 MW. Tymczasem, na koniec 2018 r. PSE odnotowało 471,4 MW zainstalowanych w krajowych instalacjach PV. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r. na terytorium Polski pojawiły się elektrownie słoneczne o łącznym potencjale 535,8 MW.

To oznacza średniomiesięczny przyrost mocy o 59,53 MW. Na koniec 2019 roku całkowita moc PV wyniosła prawie 1500 MW. Oznacza to około trzykrotny wzrost mocy w stosunku do roku 2018. Natomiast już na koniec maja 2020 roku, skumulowana moc zainstalowana w PV przekroczyła 1950 MW. 1 lutego 2021 moc zainstalowana fotowoltaiki wzrosła do 4089 MW. Prognozuje się, że w 2021 r. rozwój fotowoltaiki w Polsce będzie nadal utrzymywał swoją dynamikę. Wg szacunków Instytutu Energetyki Odnawialnej zaobserwować będzie można wzrost mocy fotowoltaicznych o 2 GW. Na koniec roku 2021 moc zainstalowana w fotowoltaice wyniesie 6 GW. 

Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

Kluczowy rządowy dokument planistyczny w zakresie polityki energetycznej również kładzie nacisk na rozwój fotowoltaiki. Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP 2040), przyjęta w lutym 2021 r. zakłada udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii na poziomie co najmniej 23 proc. w 2030 r. Wreszcie, ze względu na stały wzrost cen energii dla odbiorców końcowych, otwierają się w Polsce obiecujące perspektywy dla bezpośredniej sprzedaży rynkowej energii z OZE w formie korporacyjnych umów sprzedaży energii (PPA).

Odbiorcy biznesowi kupujący energię bezpośrednio od wytwórców z OZE będą mieli szansę na obniżenie i ustabilizowanie kosztów energii. Warto zauważyć, że w przypadku technologii PV profile produkcji są często zgodne z profilami konsumentów. Rośnie także liczba przemysłowych odbiorców energii. Firmy , ze względu na preferencje konsumentów, produkty i polityki korporacyjne – nie mogą korzystać z energii elektrycznej pochodzącej z polskiego miksu energetycznego o zbyt niskim udziale energii odnawialnej i muszą kupować więcej energii odnawialnej bezpośrednio od producentów.

https://kongrespv.pl/

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki wychodząc naprzeciw potrzebom rynku zaprasza na II Kongres Energetyki Słonecznej w dniach 8-9 września 2021 roku. Dwa dni merytorycznych wystąpień ekspertów, przestrzeń targowa oraz bankiet będą wspaniałą okazją, aby wspólnie celebrować sukcesy energetyki słonecznej. Spotkanie odbędzie się w pięknych wnętrzach i ogrodach hotelu Holiday Inn w Warszawie – Józefowie.
Więcej szczegółów na temat wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie Kongresu