Photon Energy: rekordowy kwartał

Transformacja energetyczna

Grupa Photon Energy opublikowała wyniki finansowe za I półrocze i II kwartał 2022 r. W porównaniu do ubiegłego roku, przychody kwartalne wzrosły ponad dwukrotnie. Wyniosły 23,229 mln euro (+135,7 proc. r/r). Wynik EBITDA za drugi kwartał w wysokości 8,119 mln euro (+108,3 proc.) jest rekordowy w historii spółki.

Jesteśmy bardzo dumni z osiągniętych w II kwartale wyników, szczególnie z dodatniego zysku netto. Są one wynikiem przede wszystkim zmiany formuły sprzedaży energii produkowanej przez 83 proc. naszych elektrowni z taryf gwarantowanych na sprzedaż bezpośrednio na rynek. Ponadto, na naszych kluczowych rynkach i poza nimi odnotowujemy dynamiczny wzrost w pozostałych liniach biznesowych, takich jak na przykład dystrybucja komponentów PV. Biorąc pod uwagę przewidywania dotyczące dalszego kształtowania się cen energii oraz przy braku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, podnosimy nasze oczekiwania dotyczące tegorocznych przychodów z wcześniej planowanych 65 mln euro do 85 mln euro, a wyniku EBITDA z 18 mln EUR do 24 mln euro. – komentuje Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

Wyniki osiągnięte w II kwartale 2022 r. są dowodem na znaczący rozwój skali działalności Photon Energy. Skonsolidowane przychody kwartalne wyniosły 23,229 mln EUR (+135,7 proc. r/r). Przełożyło się to na łączne przychody za I półrocze w wysokości 32,367 mln EUR (+124.4 proc. r/r). Wzrost przychodów wynika przede wszystkim z wyższych przychodów z produkcji energii elektrycznej. Przyczyniły się do tego też wysokie cen energii sprzedawanej w ramach schematu wsparcia „Green Bonus”.

Wzrosty we wszystkich obszarach

Poza znaczącymi przychodami z produkcji energii elektrycznej w wysokości 10,963 mln EUR (+59,2% r/r), do osiągnięcia rekordowych wyników przyczyniły się także wzrosty innych liniach biznesowych (12,266 mln EUR, +313,2 proc. r/r). Wynikało to głównie ze znaczącej dynamiki odnotowanej przez linię biznesową spółki zajmującą się dystrybucją komponentów. Wzrost przychodów widoczny był też w segmencie usług technicznych, utrzymania instalacji PV (O&M) i wykonawstwa (EPC).

Wzrost przychodów doprowadził do historycznego wzrostu skonsolidowanej EBITDA o 108,3 proc ( 8,119 mln EUR). W II kwartale 2022 r Spółka odnotowała 2,619 mln EUR zysku brutto (w porównaniu ze stratą w wysokości 0,565 mln EUR odnotowaną w II kwartale  2021 r.). Osiągnęła też zysk netto w wysokości 2,030 mln EUR.

Sprawozdanie finansowe spółki za II kwartał i I półrocze 2022 r. dostępne są tutaj.