Czy Warszawie grozi zakaz grillowania w czasie majówki?

Grill z jedzeniem

Ze względu na ryzyko przekroczenia poziomu dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w kilku warszawskich dzielnicach Marszałek Województwa wystawił alert żółty. Czy to oznacza zakaz grillowania lub palenia ognisk dla mieszkańców Wawra, Wesołej, Ochoty, Włoch, Woli, Mokotowa i Ursusa?

GIOS ostrzega

Alert związany jest z informacją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z minionego wtorku. GIOS przekazał, że w części woj. mazowieckiego, w tym w Warszawie w dzielnicach Wawer, Wesoła, Ochota, Włochy, Wola, Mokotów i Ursus, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu.

Od 26 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. na tym obszarze obowiązują działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza. Są to działania dla poziomu 1 (kolor żółty) – ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Grill a sprawa Polska…

W telewizji co chwilę pojawiają się reklamy produktów na grilla. Sieci supermarketów prześcigają się w zachętach, gdyż nie od dziś majówka to umowne otwarcie sezonu. Trzeba jednak pamiętać, że w związku z sytuacją zanieczyszczenia powietrza w tym roku są pewne ograniczania i zakazy. To m.in. ograniczenie rozpalania grilli i ognisk. Ale także zakaz używania dmuchaw do liści oraz zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej. Chodzi tu o kominki, piecyki kominkowe, piecyki ozdobne. Zakaz nie dotyczy sytuacji, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy jest awaria w dostawie energii elektrycznej.

– Alert żółty informuje o ryzyku przekroczenia norm. Zalecamy ograniczenie rozpalania grilli i ognisk. To nie jest równoznaczne z zakazem – dowiedzieliśmy się w urzędzie marszałkowskim. 

W momencie, gdy pojawi się informacja o alercie pomarańczowym lub czerwonym, wówczas zaczyna obowiązywać zakaz grillowania i palenia ognisk.

– Wtedy za złamanie zakazu grożą kary pieniężne, które może nałożyć straż miejska – podkreśla urzędniczka.

Uspokaja jednak, że zmiana koloru alertu podczas majówki raczej nam nie grozi.

W momencie, gdyby sytuacja związana z jakością powietrza pogorszyła się pojawią się komunikaty na stronie GIOS.

Pełne informacje otrzymać można pod numerem telefonu 22 597 94 81 lub adresem mailowym: powietrze@mazovia.pl.