Przetarg na 165 czujników pomiaru jakości powietrza

Stolica ogłosiła przetarg na dostawę i uruchomienie 165 czujników pomiarowych wraz z oprogramowaniem. Czujniki są ostatnim, kluczowym elementem nowego, kompleksowego systemu monitoringu jakości powietrza w Warszawie.

W 2020 r. Warszawa rozbudowała system monitoringu jakości powietrza o 2 nowe stacje referencyjne. Jedna z nich stanęła w sierpniu przy ulicy Grochowskiej, a druga w grudniu przy alei Solidarności, w sąsiedztwie Placu Bankowego. Teraz przyszedł czas na kolejne czujniki, tak aby pomiar jakości powietrza był kompleksowym systemem.

Będzie kompleksowy system monitoringu

– Gęsta sieć czujników pomiarowych „domknie” nasz kompleksowy system monitoringu oraz pozwoli rzetelnie informować mieszkańców o aktualnej jakości powietrza. Naszym priorytetem jest zdrowie wszystkich mieszkańców Warszawy. Zależy nam na tym, aby mieli aktualną, precyzyjną wiedzę o jakości warszawskiego powietrza – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Spośród 165 czujników pomiarowych 108 zainstalowanych będzie na terenie Warszawy, a pozostałe w 17 gminach ościennych. Rozciągnięcie sieci monitoringu na całą metropolię warszawską pozwoli lepiej śledzić, gdzie powstają zanieczyszczenia i jak się przemieszczają. W umowie zawarto również prawo opcji, które daje możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejne 100 czujników.

Wszystkie czujniki pomiarowe będą mierzyć poziom pyłów zawieszonych P10, PM 2,5, PM1. Dodatkowo dwutlenku azotu, a 13 z nich dodatkowo poziom ozonu. Lokalizacje czujników wytypowali eksperci z Politechniki Warszawskiej. Tak, aby wyniki były reprezentatywne dla poszczególnych dzielnic. Część urządzeń pojawi się na budynkach placówek oświatowych, użyteczności publicznej oraz w rejonie ruchliwych ulic i skrzyżowań. Pozwoli to na dokładniejsze monitorowanie i identyfikację potencjalnych zagrożeń, a także na dalsze doskonalenie systemu informowania mieszkańców.

Łączny koszt budowy systemu wyniesie 4-5 mln zł. Środki na rozbudowę pochodzą z projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

Warszawa coraz lepiej informuje mieszkańców o jakości powietrza

Stolica postawiła sobie ambitny cel, jak najlepszego informowania mieszkańców o jakości powietrza. Dotychczas pomiar jakości powietrza opierał się na danych pozyskanych ze stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Spośród tych danych tylko jedna miała charakter komunikacyjny, czyli mierzyła jakość powietrza przy głównej arterii transportowej.

Obie stacje referencyjne, które zostały zbudowane w 2020 r. przy ul. Grochowskiej 244a i al. Solidarności 83/89, są stacjami komunikacyjnymi. Obie są w standardzie stacji GIOŚ. Dane z tych stacji są dostępne na warszawskiej platformie IoT.