Ładowanie samochodów elektrycznych – więcej stacji

Licznik Elektromobilności

Dofinansowanie do instalacji ładowarek samochodów elektrycznych, zmiany w prawie ułatwiające ich montaż na osiedlach, a także nowa taryfa dla operatorów – to wszystko ma sprzyjać rozwojowi sieci stacji ładowania. Takie deklaracje padły podczas zorganizowanej przez PAP debaty „Stan elektromobilności w transporcie publicznym i prywatnym – możliwości rozwoju”

Zachęty dla nowych stacji ładowania samochodów elektrycznych

Uruchomienie programu wsparcia dla nowych stanowisk ładowania samochodów elektrycznych – zgodnie z zapowiedziami Artura Lorkowskiego wiceprezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – może ruszyć jeszcze przed wakacjami. Wsparcie dotyczyć będzie wszystkich punktów ładowania. Zarówno tych ogólnodostępnych, jak i ulokowanych w miejscach, gdzie dostęp jest ograniczony. Chodzi tu o tereny wspólnot mieszkaniowych, parkingi firmowe etc.  W programie będą preferowane tak zwane szybkie stacje ładowania, czyli te o mocy 150 kW i więcej.

Z kolei Szymon Byliński dyrektor Departamentu Elektromobilności w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zapowiedział, że do projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadzony został pakiet przepisów. Maja one ułatwiać instalację punktów ładowania w istniejących budynkach wielorodzinnych na wniosek mieszkańców – posiadaczy pojazdów elektrycznych. Dzięki temu ładowanie samochodów elektrycznych powinno być bardziej dostępne.

Warto pamiętać, że od początku kwietnia obowiązuje rozporządzenie MKiŚ wprowadzające tzw. e-taryfę. Ma ona pozwolić operatorom stacji ładowania samochodów elektrycznych na zmniejszenie stałych kosztów. To z kolei powinno umożliwić rozbudowę sieci stacji i zapewnienie większej mocy ładowania. Ma to być instrument pomagający właścicielom komercyjnych stacji ładowania zmniejsząć koszty do czasu osiągnięcia rentowności prowadzonego punktu ładowania.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Według Licznika Elektromobilności pod koniec marca w Polsce funkcjonowało 1 425 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (2 780 punktów). 33 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC). Z kolei 67 proc. – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Podobnie jak w lutym, w marcu uruchomiono 15 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (33 punkty).

Według najnowszego raportu „Polish EV Outlook” do 2025 r. w Polsce może powstać 48 tys. ogólnodostępnych punktów ładowanie samochodów elektrycznych. Raport uwzględnia potencjalne wsparcie NFOŚiGW. Natomiast potencjał prywatnej infrastruktury eksperci z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych oceniają na 85-110 tys. punktów.

Zobacz tekst