Kalkulator Śladu Węglowego od Mastercard

W czasie pandemii COVID-19 wyraźnie wzrosło zainteresowanie konsumentów działaniami związanymi z ochroną środowiska – wynika z badania Mastercard. W ślad za takimi postawami Mastercard opracował kalkulator emisji CO2. Inicjatywa jest elementem działań firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wzrosła świadomość ekologiczna

Ponad połowa Polaków (54 proc.) uważa, że ograniczanie śladu węglowego jest dla nich ważniejsze niż przed pandemią. Aż 64 proc. ankietowanych deklaruje, że stali się bardziej świadomi, jak ich działania mogą wpływać na środowisko. W tym przypadku prym wiedzie pokolenie Z (70 proc.). Powyższe dane to dowód na rosnący trend w kierunku świadomych ekologicznie wydatków i konsumpcji. Rośnie grupa ludzi, którzy swoje codzienne zakupy, chcą wykorzystać dla dobra naszej planety.

Trend bardziej świadomej konsumpcji rozwijał się w ciągu ostatniej dekady. Dopiero w czasie pandemii zmiany w postawach i zachowaniach konsumenckich znacznie przyspieszyły. Polacy nie tylko stają się bardziej świadomi wpływu swoich decyzji zakupowych na środowisko. Trzech na pięciu (60 proc.) z nich uważa, że w sposób bardziej zrównoważony powinny zachowywać się również firmy. Najważniejsze kwestie, na których, oprócz walki z pandemią, powinien skupić się świat biznesu, to zmniejszenie: ilości odpadów (45 proc.), zanieczyszczenia powietrza i wody (44 proc.) oraz ilości plastiku w opakowaniach i produktach (42 proc.). 

Kalkulator śladu węglowego

W związku z rosnącym zainteresowaniem konsumentów ochroną środowiska Mastercard opracował kalkulator emisji CO2. Inicjatywa ta jest elementem działań firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obejmują one również projekt Priceless Planet Coalition oraz długoterminowe zobowiązanie firmy do pomocy konsumentom i partnerom biznesowym we wspieraniu planety. Chodzi tu o inicjatywy, takie jak posadzenie 100 milionów drzew. Nowy Kalkulator Śladu Węglowego powstał dzięki współpracy Mastercard ze szwedzkim fintechem Doconomy. Jest już dostępny dla wydawców kart płatniczych na całym świecie, w tym w Polsce. Pozwala bankom i instytucjom finansowym zaoferować dostosowane narzędzie, odpowiadające na potrzebę konsumentów szukających sposobów na zrównoważone zakupy. Narzędzie to zapewnia dostęp do wiedzy i danych na temat emisji dwutlenku węgla, które generują. Oferuje prosty sposób na zmniejszanie i równoważenie swojego śladu węglowego.

Kalkulator pokazuje nasz wpływ na środowisko

Nowy Kalkulator Śladu Węglowego umożliwia konsumentom mierzenie emisji CO2 generowanych przez ich zakupy w różnych kategoriach wydatków. Obliczenia te są oparte na niezależnie weryfikowanej metodologii Indeksu Åland, stworzonego przez fiński Bank of Åland. Kalkulator pokazuje przykłady, które w łatwy sposób pomagają zrozumieć, jaki mamy wpływ na środowisko. Przeliczając nasz ślad węglowy np. na liczbę drzew konieczną do pochłonięcia tej samej ilości CO2. Znajdziemy w nim też wskazówki dotyczące prowadzenia bardziej zrównoważonego życia. Konsumenci mają również możliwość zrekompensowania swojego wpływu na środowisko. Mogą to robić poprzez zaangażowanie się w projekty odbudowy lasów w ramach Priceless Planet Coalition. Dodatkowo przekazując darowizny czy też wykorzystując programy lojalnościowe swoich banków. Banki z kolei mogą łatwo zintegrować Kalkulator Śladu Węglowego ze swoimi aplikacjami mobilnymi. Mogą to zrobić za pomocą nowych interfejsów API, które są dostępne na stronie Mastercard Developers.

Nie tylko kalkulator śladu węglowego

Oprócz Kalkulatora Śladu Węglowego Mastercard oferuje inne produkty i usługi przyjazne środowisku. Są to wykonane z ekologicznych materiałów karty płatnicze, pozwalające zmniejszyć ilość plastikowych odpadów. Firma zobowiązała się również do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do 2050 r. Mastercard wyemitował również obligacje na rzecz zrównoważonego rozwoju o wartości 600 milionów dolarów. Niedawno ogłosił zmiany w modelu wynagradzania kadry kierowniczej. To wszystko po to, aby przyspieszyć postęp w zakresie celów ESG: neutralności węglowej, włączenia finansowego i równości płac kobiet i mężczyzn. Działania te wspierają cel strategiczny Mastercard, jakim jest budowanie bardziej zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki cyfrowej.