Wsparcie budowy na farmie fotowoltaicznej w Brudzewie

Polsko-amerykański startup AI Clearing będzie monitorował przebieg prac budowlanych w powstającej właśnie największej w Polsce farmie fotowoltaicznej. Chodzi o farmę w gminie Brudzew.

Startup, który wcześniej monitorował proces powstawania farm słonecznych w USA i Kanadzie, podpisał kontrakt z Esoleo Sp. z o.o. – firmą specjalizującą się w budowie instalacji fotowoltaicznych. AI Clearing będzie monitorował proces budowy elektrowni słonecznej, która powstaje na obszarze 100 ha w gminie Brudzew. Wcześniej działała tam odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego Adamów.

Sztuczna inteligencja pomaga menedżerom

System AI Clearing analizuje przy użyciu sztucznej inteligencji dane pozyskane z dronów. Porównuje je z dokumentacją projektową (np. z programów CAD i BIM). Dzięki temu menedżerowie zarządzający projektami, takimi jak budowa farm fotowoltaicznych, dróg czy gazociągów mają na bieżąco wgląd w przebieg prac. Mogą ocenić ich zgodność z projektem i założonym harmonogramem. – Budowanie farm na tak dużej powierzchni jest ogromnym wyzwaniem organizacyjnym. Technologia, którą posiada AI Clearing, pozwoli nam szybciej i lepiej wykorzystywać zbierane przez nas dane. Dodatkowo kontrolować tempo przebiegu prac instalacyjnych – powiedział Mirosław Sołtysiak, Dyrektor Projektu z Esoleo.

Kluczowe wskaźniki

Dla Esoleo AI Clearing będzie monitorować kluczowe wskaźniki realizacji projektu, takie jak: liczba zmontowanych konstrukcji wsporczych, nóg i modułów. A także stopień wykonania rowów i dróg dojazdowych. Termin oddania farmy do eksploatacji planowany jest na sierpień 2021 roku. – Cieszymy się, że pracując przy powstawaniu największej farmy fotowoltaicznej w Polsce przyczyniamy się do zielonej transformacji kraju – powiedział Adam Wiśniewski, współtwórca AI Clearing. – Wierzymy, że dzięki naszym rozwiązaniom proces budowlany będzie przebiegał zgodnie z harmonogramem – dodał.

Esoleo w dobrym towarzystwie

Z rozwiązań AI Clearing korzystają największe na świecie firmy budowlane. Wśród nich jest PCL Construction, jeden z dziesięciu największych wykonawców budowlanych w USA. Klientem jest też największa na świecie grupa budowlana Vinci.