Energia z bałtyckiego wiatru w naszych domach

Spółka Baltic Power (Grupa ORLEN) podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. To jeden z kluczowych etapów przygotowania inwestycji, który gwarantuje, że czysta energia wyprodukowana na morzu trafi do krajowego systemu elektroenergetycznego. 

Grupa ORLEN prowadzi prace przygotowawcze do realizacji morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku o mocy do 1,2 GW. Inwestycja znajdzie się ok. 23 km od brzegu na wysokości Łeby i Choczewa. Energia elektryczna z farmy wiatrowej „popłynie” podziemną trasą kablową, która prowadzi od turbin do stacji elektroenergetycznej znajdującej się na lądzie. Stacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych powstanie specjalnie na potrzeby odbierania i dalszego przesyłu energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych na Bałtyku.

Rozwój obszaru energetyki

Jednym z filarów ogłoszonej pod koniec ubiegłego roku strategii ORLEN2030 jest rozwój obszaru energetyki, realizowany poprzez inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Na ten cel – w tym na morską energetykę wiatrową – do końca dekady Koncern przeznaczy 47 mld zł.

Grupa ORLEN, jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. Do 2030 r. o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych. Planuje także zmniejszenie CO2/MWh o 33% z produkcji energii elektrycznej. Będący w zaawansowanej fazie przygotowania projekt budowy morskiej farmy wiatrowej jest jedną z kluczowych inwestycji dla realizacji tych celów.