Cel 2050: PKN Orlen ogłasza strategię dojścia do neutralności emisyjnej

czyste powietrze

PKN ORLEN, jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. Do 2030 roku, koncern o 20 proc. zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych. Dodatkowo zmniejszy o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Strategia oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu. 

Według deklaracji, Orlen ma być liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Do 2030 roku koncern zainwestuje ponad 25 mld zł w projekty, które umożliwią redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe.

Dokument na dekady

Wagę tego dokumentu podkreślił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, zauważając, że zaprezentowana strategia neutralności emisyjnej to przełomowy dokument, definiujący nasze podejście do biznesu w kolejnych dekadach. „Globalna transformacja energetyczna, która dzieje się na naszych oczach, jest olbrzymią szansą rozwojową dla Europy Środkowej. Jako największa firma w regionie chcemy jeszcze mocniej angażować się w ten proces i mamy ku temu silne podstawy. W ostatnich latach nie tylko intensywnie rozwijaliśmy nowe obszary biznesowe, ale jesteśmy też liderem konsolidacji polskiego sektora energetyczno-paliwowego. Realizacja planowanych przez PKN ORLEN przejęć pozwoli nam w pełni wykorzystać nowe możliwości, jakie niosą ze sobą globalne trendy w energetyce i konsekwentnie budować wartość koncernu w długiej perspektywie” – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

60 projektów w 10 lat

Omawiane inwestycje obejmują zarówno działania w poprawę efektywności emisyjności obecnych segmentów biznesowych, jak również rozwój nowych obszarów. W ciągu 10 lat koncern zrealizuje ponad 60 projektów zwiększających efektywność energetyczną obecnie istniejących aktywów produkcyjnych. W nowych projektach rafineryjnych i petrochemicznych wykorzystywane będą najlepsze i najbardziej efektywne emisyjnie technologie. PKN ORLEN wzmocni także pozycję regionalnego lidera w obszarze biopaliw. Zrealizuje 5 znaczących inwestycji w produkcję biopaliw, w tym HVO, co-HVO, UCOME, bioetanol lignocelulozowy i biometan. Inwestycje te w perspektywie 2030 roku pozwolą na zwiększenie produkcji o ok. 500 tys. ton biopaliw rocznie.

Energia z wiatru i Słońca

Koncern skupi się na rozwoju nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, w tym przede wszystkim mocy wiatrowych oraz fotowoltaiki. Grupa ORLEN będzie rozwijała również technologie wodorowe oraz rozbudowywała sieć dystrybucji paliw alternatywnych. Inwestycje związane z neutralnością emisyjną będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje PKN Orlen. Pojawią się na europejskim rynku kapitałowym.

Biopaliwa

Dzięki inwestycjom w efektywność energetyczną rafinerii w Płocku, czeskim Litvinovie i litewskich Możejkach, darmowymi uprawnieniami objętych jest ponad 80% emisji CO2. Koncern posiada 1 GW nowoczesnych gazowych mocy wytwórczych oraz ponad 50 instalacji OZE o łącznej zainstalowanej mocy 450 MW. PKN ORLEN jest już obecnie znaczącym producentem biopaliw w regionie. Prowadzi prace, między innymi, nad rozwojem technologii pozyskiwania ich z surowców celulozowych, olejów roślinnych i posmażalniczych, a także produkcji biogazu. Koncern jest również w fazie przygotowawczej do realizacji hubu wodorowego we Włocławku o mocy 600 kg/h. Dzięki temu zajmie wiodącą pozycję na polskim rynku paliw wodorowych wykorzystywanych w transporcie.