Projekt nowelizacji ustawy kaucyjnej w konsultacjach

system kaucyjny

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień. Projektowane regulacje dotyczą systemu kaucyjnego, który ma obowiązywać od 2025 roku.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy kaucyjnej. Pierwotnie zawierał on zapisy techniczne. Dotyczyły one m.in. zwiększenia roli ministra jako organu nadzorującego realizację poszczególnych etapów prowadzących do uruchomienia systemu. Zakładały także wprowadzenie przepisów uściślających obowiązujące obecnie warunki udzielania zezwolenia. Zapisano tam, że termin uruchomienia systemu kaucyjnego w zezwoleniu nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia wydania zezwolenia.

W ubiegły czwartek (2 maja) do projektu dodano projekty zapisów, które do tej pory budziły najwięcej emocji.

Projekt nowelizacji ustawy kaucyjnej przewiduje m.in.:

  • Wprowadzenie  możliwości oddania opakowania szklanego wielokrotnego użytku na napoje i odzyskania kaucji w każdym punkcie sprzedającym napoje w takich opakowaniach.
  • Przesunięcie na 2026 r. obowiązku zbiórki opakowań po mleku i produktach mlecznych.
  • Wprowadzenie wymogu zapewnienia przez podmiot reprezentujący co najmniej jednego punktu odbierania opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym od użytkowników końcowych w każdej gminie.
  • Stworzenie tzw. zamkniętego systemu obiegu kaucji, czyli  rozwiązania polegającego na pobieraniu kaucji w całym łańcuchu dystrybucji.

Zaproponowane zapisy w znacznej części wypełniają oczekiwania organizacji społecznych i środowisk biznesowych. Można się spodziewać, że zaproponowane zmiany znajdą się w ostatecznym projekcie ustawy.