Miasta kluczem do Europy odpornej na zmiany klimatu

Większość Europejczyków mieszka na obszarach miejskich. Zatem miasta odgrywają kluczową rolę w ochronie obywateli i zwiększaniu odporności europejskich społeczeństw na rosnące skutki zmian klimatu. Raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) podsumowuje adaptację miast w Europie i pokazuje podejmowane przez nie działania.

Raport EEA „Adaptacja miejska w Europie” podkreśla pilną potrzebę dostosowania miast do zmian klimatu i zawiera przegląd podejmowanych działań. Stanowi bogate źródło informacji wspierających politykę adaptacji do zmian klimatu w całej Europie, od szczebla unijnego po miejski.

Europejskie miasta coraz bardziej odczuwają skutki zmian klimatu, takie jak fale upałów i powodzie. Dlatego istnieje wyraźna potrzeba inwestowania w odporność społeczną miast. Miasta odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu działań adaptacyjnych, które muszą uwzględniać warunki i specyfikę lokalną. 

Europejskie miasta przystosowują się do zmian klimatu poprzez szeroki zakres skutecznych działań, w tym:

  • planowanie urbanistyczne i przepisy budowlane, 
  • zachęty ekonomiczne i ubezpieczenia, 
  • systemy wczesnego ostrzegania,
  • kampanie informacyjne. 
  • Pojawiające się obszary możliwości adaptacji obejmują promowanie rolnictwa miejskiego, tworzenie bardziej przyjaznych przestrzeni publicznych i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Adaptacja miejska w Europie: co działa? Wdrażanie działań na rzecz klimatu w miastach europejskich

Miasta coraz częściej wdrażają również rozwiązania inspirowane naturą. Uwzględniono je w 91 proc. lokalnych planów adaptacji przeanalizowanych w raporcie. Takie rozwiązania są skuteczne w chłodzeniu i zatrzymywaniu wody. Zapewniają także wiele innych korzyści, takich jak przestrzeń rekreacyjna i zmniejszenie zanieczyszczenia.

W raporcie EEA podkreślono kilka warunków sprzyjających skutecznej adaptacji. Obejmują one trwałe zaangażowanie polityczne, które często wiąże się z odpowiednim długoterminowym finansowaniem, dobrym zarządzaniem i zaangażowaniem obywateli, uczeniem się od innych miast i podejmowaniem decyzji w oparciu o wiedzę.

W raporcie podkreślono, że adaptacja jest wymagana we wszystkich sektorach i na wszystkich poziomach zarządzania. Wprowadzane działania powinny powstrzymywać skutki zmian klimatu, jak i chronić przed większymi, przyszłymi zagrożeniami.

W marcu EEA opublikowała pierwszą w historii europejską ocenę ryzyka klimatycznego. Wykazano w niej, że obecna polityka i działania adaptacyjne w Europie nie nadążają za szybko rosnącymi zagrożeniami klimatycznymi. Według raportu, gęsto zaludnione obszary miejskie są szczególnie narażone na fale upałów i ekstremalne opady.