PKO BP oferuje kredyt ekologiczny z dotacją BGK dla firm

Warszawa, 22.04.2024 (ISBnews) – Firmy mogą składać w PKO Banku Polskim wnioski o kredyt ekologiczny z dotacjami z Banku Gospodarstwa Krajowego, który można przeznaczyć na inwestycje obniżające zużycie energii w firmie, podał bank. Dofinansowanie wynosi 25-80% wydatków na inwestycję.

"Jako sprawdzony partner finansowy chcemy wspierać polski biznes w transformacji energetycznej. Cieszę się, że możemy zaproponować naszym klientom współfinansowanie inwestycji przy wykorzystaniu dotacji z programu publicznego BGK. Nasi doradcy zapewnią im odpowiednie wsparcie w realizacji inwestycji, która poprawi efektywność energetyczną firm. W dłuższej perspektywie taka inwestycja pozwoli obniżyć koszty, a co za tym idzie wpłynie pozytywnie na konkurencyjność przedsiębiorcy, a także przyczyni się do ograniczenia śladu węglowego" – powiedziała dyrektor Departamentu Programów Publicznych ESG w PKO Banku Polskim Monika Palimąka, cytowana w komunikacie.

Kredyt ekologiczny z dotacją można przeznaczyć na: zakup maszyn i urządzeń, prace i materiały budowlane, wartości niematerialne i prawne (np. patenty, licencje, know-how), studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne. Po zrealizowaniu inwestycji firma powinna obniżyć zużycie energii (np. elektrycznej, gazowej) o min. 30% w porównaniu do stanu przed inwestycją. Przed złożeniem wniosku o kredyt firma powinna przeprowadzić audyt energetyczny planowanego projektu. Jego koszty można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych projektu. Wielkość wsparcia dla inwestycji zależy od jej charakteru, miejsca realizacji i wielkości projektu i może wynieść 25-80%. Dotacja stanowi refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy, podano.

Projekt jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. Budżet przeznaczony na dofinansowanie firm w aktualnym naborze wynosi 660 mln zł.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 501,5 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)