BGK: Inicjatywa JICE zwiększa deklarowane wsparcie do 16 mld euro do końca 2025 r.

Warszawa, 22.04.2024 (ISBnews) – Członkowie wspólnej inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (JICE), uruchomionej przez największe publiczne banki i instytucje prorozwojowe Unii Europejskiej, zadeklarowali zwiększenie finansowania projektów z obszaru gospodarki cyrkularnej do 16 mld euro do końca 2025 r., podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). JICE osiągnęła w latach 2019-2023 wartość 11,6 mld euro sfinansowanych projektów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, tym samym przekroczyła zakładaną pierwotnie kwotę 10 mld euro.

"Podczas edycji 2024 Światowego Forum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym największe publiczne banki i instytucje prorozwojowe Unii Europejskiej – Bank Gospodarstwa Krajowego, Caisse des Dépôts Groupe (CDC – Francja), w tym Bpifrance, francuski bank inwestycyjny, Cassa Depositi e Prestiti (CDP – Włochy), Instituto de Crédito Oficial (ICO – Hiszpania) i KfW (Niemcy) – oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosiły, że przekroczyły zakładany wolumen finansowania projektów gospodarki o obiegu zamkniętym wynoszący 10 mld euro – pod koniec 2023 r. osiągnęły poziom 11,57 mld euro. Powitały również nowego członka, Invest-NL, niderlandzką krajową instytucję prorozwojową utworzoną w 2020 r." – czytamy w komunikacie.

Przejście od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów porozumienia paryskiego oraz celów zrównoważonego rozwoju. W szczególności chodzi o cel 12 polegający na zapewnianiu wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Zważywszy na pilną potrzebę rozwiązania kryzysu klimatycznego i środowiskowego, wspólna inicjatywa na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (JICE) postanowiła podwyższyć wcześniej deklarowany cel dotyczący finansowania i do końca 2025 r. przeznaczyć 16 mld euro na projekty w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, podkreślono.

JICE, uruchomiona w 2019 r., ma na celu zapewnienie długoterminowego finansowania dla projektów, które przyczyniają się do przyspieszenia przejścia w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Partnerzy uczestniczący w inicjatywie JICE wyznaczyli na pięcioletni okres do końca 2023 r. cel w wysokości co najmniej 10 mld euro na sfinansowanie projektów z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym. Dotychczas podpisane umowy projektowe obejmują szeroki zakres sektorów, w tym rolnictwo, przemysł i usługi, mobilność, rozwój obszarów miejskich, gospodarkę odpadami i gospodarkę wodną. Przyczyniają się one m.in. do redukcji emisji gazów cieplarnianych i odpadów, zachowania zasobów materiałów, poprawy efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju czy opracowywania innowacyjnych materiałów i rozwiązań opartych na obiegu zamkniętym. Projekty obejmują wszystkie etapy łańcucha wartości i cyklu życia produktów oraz usług, od projektowania po odzyskiwanie wartości.

"W swojej strategii uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jest wykorzystanie dostępnych zasobów, aby zapewnić dalszy rozwój i lepsze warunki życia przyszłym pokoleniom. Wspaniale jest widzieć, że inicjatywa JICE się rozwija, ponieważ Europa efektywnie korzystająca z zasobów jest tym, do czego wszyscy dążymy. Potrzebujemy jednak więcej projektów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego" – podsumował członek zarządu BGK, główny lider ESG Radosław Kwiecień, cytowany w materiale.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

(ISBnews)