Nowelizacja ustawy kaucyjnej: najpierw techniczna, potem większe zmiany

system kaucyjny recyklomat

Możemy się spodziewać dwóch nowelizacji ustawy o systemie kaucyjnym. Pierwsza, określana jako techniczna, zawierać będzie doprecyzowanie wymagań dotyczących operatorów systemu. Ma ona pojawić się na dniach. Drugiej – w której znajdziemy odpowiedź na postulaty interesariuszy – można się spodziewać w dalszym terminie.

Pierwszy z zapowiadanych projektów powinien ujrzeć światło dzienne w najbliższych dniach. Planowane zmiany będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłych operatorów systemu. Doprecyzowane zostaną m.in. warunki współpracy pomiędzy operatorami. Prawdopodobnie, w tej nowelizacji, znajdzie się zapis o obowiązku podpisania umowy z punktem odbioru w każdej gminie na terenie Polski. Ma to być potwierdzeniem zapisanego w ustawie powszechnego dostępu do systemu.

Na tę nowelizację czekają podmioty zamierzające ubiegać się o zostanie operatorem systemu kaucyjnego. Dwa podmioty już złożyły takie wnioski, a z naszych informacji wynika, że kolejne trzy zamierzają to zrobić w najbliższym czasie. Operator systemu jest kluczowym elementem działania systemu. Odpowiada on za uruchomienie, utrzymanie i sprawne funkcjonowanie zbiórki.

Nowelizacja ustawy kaucyjnej: VAT i kaucja podążająca za produktem

Bardziej poważna będzie druga nowelizacja ustawy kaucyjnej. To w niej znajdą się rozwiązania postulowane w konsultacjach społecznych. Chodzi przede wszystkim o zapis, że kaucja podąża za produktem w całym cyklu jego życia. Ta nowela ma także zawierać rozwiązania problemu doliczania do kaucji podatku VAT. Resort klimatu zapowiedział zwolnienie opłaty kaucyjnej z tego podatku. Natomiast z informacji uzyskanych w Ministerstwie Finansów wynika, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Wszystko zależy od ostatecznego kształtu przepisów. MF zapowiedziało, że ostateczne stanowisko w kwestii VAT poznamy „po otrzymaniu projektowanych rozwiązań i dokonaniu analizy przyszłych przepisów”.

Uważam, że przyjęta strategia resortu klimatu jest racjonalna. Operatorzy systemu rozpoczynają przygotowania do uruchomienia systemu znacznie wcześniej. W związku z tym ważne, żeby szybko poznali otoczenie prawne, w którym przyjdzie im działać — mówi Filip Piotrowski z UNEP.GRID Warszawa, uczestnik konsultacji. I dodaje — Nowelizacja większa, naprawiająca luki, które powstały w procesie legislacyjnym jest oczywiście równie istotna. Jednak nie wpływa ona – w tak wielkim stopniu – na działalność operatorów. Istotne jest to, aby weszła ona w życie przed 1 stycznia 2025 r.