Spółki Polenergii mają umowy na dostawę turbin wiatrowych dla offshore na 1,66 mld euro

Warszawa, 16.02.2024 (ISBnews) – Spółki projektowe MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, w których Polenergia posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Equinor Wind Power projekty budowy morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III, zawarły z Siemens Gamesa Renewable Energy odrębne umowy na dostawę turbin wiatrowych oraz na ich serwis gwarancyjny, podała Polenergia. Łączna wartość umów na dostawę turbin (dla obu projektów) szacowana jest na ok. 1,66 mld euro, a łączna wartość obu umów serwisowych na ok. 384 mln euro.

"Umowy na dostawy turbin obejmują zaprojektowanie, inżynierię, dostawę, nadzór nad instalacją i uruchomienie kompletnego zestawu 100 morskich turbin wiatrowych (50 dla każdego projektu) o maksymalnej mocy 14,4 MW każda wraz z systemem WTG SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)" – czytamy w komunikacie.

Łączne wynagrodzenie wykonawcy na podstawie obu umów na dostawę turbin (tj. dla obu projektów), szacowane jest na dzień zawarcia tych umów na kwotę ok. 1,66 mld euro, ale kwota ta nie jest ostateczna i będzie aktualizowana, gdyż część wynagrodzenia oparta jest o stawki podlegające indeksacji w zakresie cen określonych materiałów i usług, inflacji, zabezpieczenia walutowego czy kosztów pracy. Spółki projektowe szacują całkowitą kwotę wydatków inwestycyjnych do poniesienia na podstawie umów na ok. 1,8 mld euro, podano również.

"Zawarcie umów na dostawę turbin wiąże się z koniecznością poniesienia przez spółki projektowe istotnych nakładów inwestycyjnych (capex) przed podjęciem finalnej decyzji inwestycyjnej (FID) dla projektów. Szacowana wartość capex do poniesienia przed FID, z uwzględnieniem indeksacji, wynosi ok. 88 mln zł i ok.88 mln euro" – czytamy dalej.

Zawarcie umów na dostawę turbin pozwala na realizację projektów zgodnie z aktualnym harmonogramem, podkreślono.

Umowy serwisowe obejmują konserwację i serwis gwarancyjny turbin wiatrowych wchodzących w skład morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III w okresie 5 lat, wynika z materiału.

Łączne wynagrodzenie wykonawcy na podstawie obu umów serwisowych (tj. dla obu projektów), szacowane jest na dzień zawarcia tych umów na kwotę ok. 384 mln euro, która obejmuje opłatę początkową i opłaty roczne należne wykonawcy we wskazanym powyżej 5-letnim okresie. Spółki projektowe mogą przedłużyć okres obowiązywania umów serwisowych o kolejne 5 lat, co jednak wiązać się będzie z zapłatą na rzecz wykonawcy wyższego wynagrodzenia rocznego, wyjaśniono.

W maju 2021 roku projekty realizowane wspólnie przez Equinor i Polenergię otrzymały decyzje Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przyznającą prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci. Projekty zlokalizowane będą w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego, w ramach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, około 27 i 40 km od portu Łeba, gdzie znajdować się będzie baza operacyjno-serwisowa inwestycji.

Equinor jest firmą szeroko związaną z sektorem energetycznym, budującą swoją pozycję w sektorze energetyki odnawialnej. Firma rozwija klastry morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym, przy wschodnim wybrzeżu USA oraz na Morzu Bałtyckim. W Polsce Equinor zaangażowany jest w trzy projekty morskiej energetyki wiatrowej: MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Equinor i Polenergia posiadają po 50% udziałów w każdym z trzech projektów.

Wiosną 2021 r. Polenergia szacowała, że nakłady inwestycyjne spółek projektowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III na przygotowanie projektów farm wiatrowych na Bałtyku wyniosą 307-385 mln zł, a nakłady na budowę farm sięgną 16,13-18,22 mld zł.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 7,09 mld zł przychodów w 2022 r.

(ISBnews)