Kanada: tylko 9 proc. tworzyw sztucznych trafia do recyklingu

do recyklingu

Rząd Kanady prowadzi konsultacje dotyczące uruchomienia nowego federalnego rejestru tworzyw sztucznych. Dotyczą one ustanowienia nowego rejestru wymagającego od producentów tworzyw sztucznych raportowania ilości i rodzaju plastiku wprowadzanego na rynek kanadyjski. Także śledzenia plastiku w całym jego cyklu życia w gospodarce, począwszy od produkcji do końca życia produktu.

Zgodnie z oświadczeniem rządu, celem nowego Federalnego Rejestru Tworzyw Sztucznych jest zmniejszenie zanieczyszczenia i odpadów z tworzyw sztucznych. Kanadyjczycy wyrzucają obecnie 4,4 miliona ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie. Tylko 9 proc. z nich jest poddawanych recyklingowi. 

Rejestr ma na celu informowanie o działaniach przyspieszających przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego. Także dostarczanie zharmonizowanych danych dotyczących tworzyw sztucznych w całym kraju oraz udostępnianie informacji konsumentom i przedsiębiorstwom.

Według proponowanego rejestru producenci będą zobowiązani do corocznego raportowania ilości i rodzaju tworzyw sztucznych, które wprowadzają na rynek. Dodatkowo sposobu, w jaki tworzywa sztuczne przemieszczają się w gospodarce oraz sposobu zarządzania nimi po zakończeniu ich eksploatacji. Kategorie objęte proponowanym rejestrem obejmują większość tworzyw sztucznych wprowadzanych na rynek kanadyjski. Począwszy od opakowań, produktów jednorazowego użytku i urządzeń gospodarstwa domowego po elektronikę, budownictwo, opony i tekstylia.

W kwietniu 2023 r. rząd opublikował dokument techniczny dotyczący podejścia i szczegółów rejestru, w ramach szeregu środków mających ograniczyć zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. Obejmowały one również konsultacje w sprawie proponowanych nowych zasad etykietowania produktów oraz wymogów dotyczących zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w opakowaniach z tworzyw sztucznych.

– Kanadyjczycy domagają się podjęcia działań w celu rozwiązania kryzysu związanego z odpadami z tworzyw sztucznych i zanieczyszczeniem środowiska. Federalny Rejestr Tworzyw Sztucznych jest ważnym narzędziem, które pomoże śledzić i zarządzać tworzywami sztucznymi w całej gospodarce. Będzie on wspierał poszczególne prowincje i miasta w nakładaniu na producentów odpowiedzialności za odpady z tworzyw sztucznych po zakończeniu ich cyklu życia i pomoże Kanadzie przejść na gospodarkę obiegu zamkniętego dla tworzyw sztucznych – powiedział Steven Guilbeault, Minister Środowiska i Zmian Klimatu.

Konsultacje potrwają do 13 lutego 2024 roku.

Podobne działania podejmowane są także w Europie.

Źródło: ESG Today