Orlen Projekt zakończył proces konsolidacji spółki Energa Invest

Warszawa, 03.01.2024 (ISBnews) – Orlen Projekt zakończył proces konsolidacji spółki Energa Invest, umacniając tym samym swoją pozycję wśród krajowych spółek projektowych wyspecjalizowanych w inwestycjach dla branży paliwowo-energetycznej, podał Orlen. Pozwoli to rozszerzyć portfolio usług o inwestycje związane z budową nowoczesnej infrastruktury elektroenergetycznej.

"Połączenie Orlen Projekt i Energa Invest oznacza powstanie silnego podmiotu, który będzie świadczył usługi projektowe w kluczowych segmentach działalności Grupy Orlen. Jednym z tych obszarów jest rozwój nowoczesnej energetyki, na który, zgodnie ze strategią, koncern planuje przeznaczyć do końca 2030 r. 135 mld zł. Integracja spółek projektowych Grupy Orlen pozwoli w pełni wykorzystać ich potencjał wynikający między innymi z doświadczenia i kompetencji pracowników, którzy jednocześnie zyskują nowe możliwości rozwoju w ramach wiodącej firmy z branży EPC na polskim rynku" – powiedział prezes Orlen Projekt Marcin Kasza, cytowany w komunikacie.

Połączenie spółek projektowych nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Energa Invest do Orlen Projekt, który już wcześniej posiadał 100% udziałów Energa Invest. Orlen Projekt specjalizuje się w projektach EPC (ang. engineering, procurement, construction), obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej wszystkich etapów procesu inwestycyjnego, zakup dóbr inwestycyjnych, a także uruchomienie inwestycji. Pozwala to na optymalizację kosztów wykonywanych zadań inwestycyjnych po stronie inwestora, wskazano również.

"Orlen Projekt posiada status spółki celowej, powołanej do realizacji wybranych projektów inwestycyjnych dla Grupy Orlen. Integracja działalności projektowych z Energą Invest pozwoli na wzmocnienie linii biznesowej i pełne wykorzystanie szansy, jaką dają realizowane w Grupie Orlen programy inwestycyjne" – dodała kierownik projektu Orlen Projekt Magdalena Wyrembowska.

Konsolidacja spółek Orlen Projekt i Energa Invest wzmacnia grupę kapitałową Orlen Projekt, w skład której wchodzą już Orlen Projekt Česká Republica oraz Energop. Trwają też prace nad włączeniem do GK Orlen Projekt kolejnej spółki – PGNiG Gazoprojekt, zaznaczono również.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos  oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)