Jak świat staje się bardziej eko – ciekawe przykłady

bardziej eco

64 proc. konsumentów poprzez swoje codzienne działania stara się pozytywnie wpływać na środowisko – wynika z raportu opublikowanego przez Euromonitor International. Chociaż świadomość ekologiczna społeczeństwa stale rośnie, to ciężar zwiększenia wysiłków i realizacji systemowych modyfikacji spoczywa przede wszystkim na biznesie i administracji publicznej. A takich inicjatyw nie brakuje. Przykłady działań z całego świata pokazują, że zmiany są możliwe, a ich prowadzenie może realnie wpływać na rzeczywistość.

Ludzie nie akceptują pustych obietnic i coraz częściej, i odważniej mówią: sprawdzam! Oczekują konkretnych działań, liderów i wytycznych oraz inicjatyw, za którymi mogą podążać. Wiedzą, że chociaż jednostkowe działania mają znaczenie, to prawdziwa zmiana musi być wspólnym wysiłkiem – mówi Sylwester Beekhoven z Game4Planet.

Zarówno, jeśli mowa o recyklingu, ponownym wykorzystaniu zasobów czy ekologicznym zarządzaniu zmianami – liczą się globalne działania. Pokazują to przykłady z całego świata.

Litwa: bez daty ważności

W przełomowym posunięciu, litewski parlament zatwierdził możliwość sprzedaży produktów spożywczych, które nadają się wciąż do spożycia, choć termin ważności został przekroczony. Nowe regulacje, wchodzące w życie od początku 2024 roku, obejmują żywność oznaczoną hasłem „Najlepiej spożyć przed…”, a na liście zatwierdzonych artykułów znalazły się kawa, herbata, mąka, kasza, olej, oraz inne trwałe produkty. Wciąż trwają prace nad oznaczeniami, dzięki którym klienci będą w stanie łatwo odróżnić te produkty, od innych – z nieprzekroczonym terminem daty spożycia. Celem nowych przepisów jest skuteczne ograniczenie marnowania jedzenia i wsparcie zrównoważonego podejścia do konsumpcji żywności.

Bardziej eko: Francja – pieszo po Paryżu

Zastępca burmistrza Paryża odpowiedzialny za miejski transport, przedstawił plan na lata 2023-2030. Ma on na celu stworzenie ponad 100 hektarów nowej przestrzeni publicznej dla pieszych. Jak wynika z opublikowanych danych, obecnie około 65 proc. wszystkich podróży w granicach samego Paryża odbywa się pieszo, co uzasadnia potrzebę dalszego rozwijania dostępności przestrzeni miejskiej dla pieszych. Nowy plan zakłada stworzenie nowych przestrzeni dla poruszających się bez samochodu, nowych placów, czy poszerzenie chodników. Projekt obejmuje także modernizację 12 kilometrów bocznych alei bulwarów i ulic, które wcześniej służyły jako miejsca parkingowe. Inwestycja wspiera zrównoważony transport i promuje aktywny tryb życia wśród mieszkańców Paryża. Kładzie przy tym nacisk na pieszych i ich potrzeby w kontekście dynamicznego środowiska miejskiego.

Świat bardziej eko: Polska – drugie życie ubrań

Rocznie, w Polsce aż 2,5 mln ton wszystkich odpadów stanowią odpady tekstylne. Chociaż połowa z nich nadaje się do odzysku, to tak się nie dzieje. Zaledwie 6 proc. rynku tekstylnego jest zagospodarowane, co oznacza, że szansę na ponowne wykorzystanie bezpowrotnie tracą setki tysięcy ton ubrań. W odpowiedzi na te wyzwania powstał Game4Planet, program społeczno-edukacyjny oparty na promowaniu idei gospodarki obiegu zamkniętego. To szansa na drugie, trzecie i kolejne życie ubrań oraz jasny komunikat, że każde działanie ma wpływ na środowisko. Celem programu jest propagowanie etycznego i odpowiedzialnego podejścia do mody, znajdowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie recyklingu i przetwarzanie odpadów tekstylnych. Dotychczas, w ramach programu Game4Planet, udało się zebrać już ponad 1 300 000 kilogramów ubrań. To oznacza oszczędność ponad 27 miliony ton wody. 

Świat bardziej eko: Japonia – perfekcja w recyklingu

Mieszkańcy miasteczka Kamikatsu w Japonii nie tylko żyją w zgodzie z naturą, ale także rewolucjonizują podejście do gospodarki odpadami. Dzięki ich zaangażowaniu i innowacyjnemu podejściu do segregacji odpadów, ponad 80 proc. śmieci trafia tam do recyklingu. System segregacji odpadów, choć skomplikowany, przynosi efekty. Kamikatsu podzieliło swoje śmieci na aż 45 kategorii, umożliwiając tym samym ich zaawansowane przetwarzanie. To zaledwie 1,5-tysięczne miasteczko nie tylko udowadnia, że zrównoważony styl życia jest osiągalny, ale także inspiruje innych do podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania odpadami. Co ciekawe, nie tylko Kamikatsu a cała Japonia stawia na odpowiedzialność za odpady, przyjmując zasadę „swoje śmieci zabierz ze sobą”. Tabliczki z tym przesłaniem są obecne w parkach, na bulwarach i szlakach górskich.

Globalne inicjatywy pokazują, że ekologia ma potencjał, aby rewolucjonizować świat. Poprzez zaangażowanie społeczeństwa, innowacyjne rozwiązania technologiczne i edukację hasło „życie po życiu” ze sloganu, ma szansę stać się rzeczywistością.