KOWR: Budżet pierwszego naboru w programie 'Energia dla wsi’ zwiększony do 1 mld zł

Warszawa, 19.12.2023 (ISBnews) – Termin pierwszego naboru wniosków w programie "Energia dla wsi" został wydłużony z 15 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r., a z uwagi na duże zainteresowanie programem budżet pierwszego naboru został zwiększony ze 100 mln zł do 1 mld zł, podał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

"Rolnik, który skorzysta z programu 'Energia dla wsi', będzie mógł dofinansować:

* instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe o mocy powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW;

* elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW;

* magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji" – czytamy w informacji KOWR.

KOWR wskazał, że istniejąca spółdzielnia energetyczna lub jej członek, lub powstająca spółdzielnia energetyczna, którzy skorzystają z programu, będą mogli dofinansować: instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW; magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji.

Instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe są wspierane w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, elektrownie wodne i biogazownie są wspierane w formie dotacji do 65% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, zaś magazyny energii są wspierane w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, podano także.

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i/lub pożyczki, zgodnie z programem. KOWR wskazał, że formy dofinansowania to pożyczka do 25 mln zł na danego beneficjenta i dotacja do 20 mln zł na danego beneficjenta. 

Program "Energia dla wsi" jest przeznaczony dla rolników, spółdzielni energetycznych lub jej członków oraz powstających spółdzielni energetycznych. Program jest wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a okres jego realizacji to lata 2022-2030. Źródłem finansowania programu jest Fundusz Modernizacyjny.

(ISBnews)