70 kg żywności marnuje statystyczny mieszkaniec Unii Europejskiej

Wg danych Eurostatu w 2021 r. w UE zmarnowano około 131 kilogramów żywności na mieszkańca. Łącznie w krajach wspólnoty wyprodukowano 58,4 mln ton odpadów żywnościowych.

Najwięcej zmarnowanej żywności pochodziło z gospodarstw domowych: 54 proc, całkowitej ilości odpadów. Oznacza, że na każdego mieszkańca przypadało 70 kg wyrzucanego jedzenia. Pozostałe 46 proc. stanowiły odpady generowane w łańcuchu dostaw żywności: 21 proc. w produkcji produktów spożywczych i napojów (28 kg), 9 proc. w restauracjach i usługach gastronomicznych (12 kg), 9 proc. w produkcji podstawowej (11 kg) i 7 proc. w  handlu detalicznym (9 kg).