Energetyka jest kobietą – II edycja Women’s Energy in Transition

Politechniką Warszawską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Śląską oraz Dalkia Polska nagrodzą studentki polskich uczelni, które zamierzają rozwijać karierę w sektorze energetycznym. Zbieranie zgłoszeń trwa do 15 grudnia 2023 r.  

Program Women’s Energy in Transition adresowany jest do studentek i absolwentek kierunków związanych z energetyką. Kobiet, które w swoich pracach dyplomowych podjęły temat transformacji energetycznej. Polska edycja tego programu odbędzie się po raz drugi. 

– Celem programu jest wspieranie kobiecych talentów w sektorze energetycznym, który jest jednym z bardziej zmaskulinizowanych obszarów gospodarki. Dzięki programowi Women’s Energy in Transition – Polish Edition możemy towarzyszyć kobietom na początku ich zawodowej drogi. W walce z postępującymi zmianami klimatu, to właśnie działania w obszarze zrównoważonej energii staną się kluczowe, by zatrzymać proces globalnego ocieplenia. Żeby tego dokonać, potrzebujemy różnorodnych perspektyw i inkluzywnego zespołu specjalistek i specjalistów – podkreśla Ewa Gałecka, kierowniczka ds. komunikacji i PR Dalkii Polska. 

– Kobiety w zawodach technicznych i naukowych sprawdzają się równie dobrze, jak mężczyźni, a ich praca w przemyśle łamie krzywdzące stereotypy. Zatem jeżeli kobiety mają chęć podjęcia pracy w tych obszarach, powinny móc się realizować i rozwijać – zauważa Wiktoria Kapuścik, laureatka I miejsca I edycji programu.

Choć energetyka jest kobietą, to…kobiety w energetyce nadal są w mniejszości

Dane dotyczące reprezentacji kobiet w sektorze energetycznym nie są jednak optymistyczne. Jak podają Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA), Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) oraz World Economic Forum, kobiety zajmują jedynie 22 proc. wszystkich miejsc pracy w branży energetycznej. Stanowiska menedżerskie obejmuje w tej chwili zaledwie 14 proc. kobiet. Z kolei posady wymagające wykształcenia inżynierskiego bądź menedżerskiego w 72 proc. przypadają mężczyznom. Osiągnięcie pełnego parytetu zajmie 132 lata. Jednocześnie to energetyka będzie w najbliższych latach jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż. Według raportu IEA zatrudnienie w sektorze czystej energii będzie stale rosło. W scenariuszu zakładającym osiągnięcie do 2050 r. zerowej emisji netto powstanie 14 mln nowych miejsc pracy w sektorze OZE do 2030 r. Kolejnych 16 mln osób przejdzie na nowe stanowiska związane z czystą energią.

Wiążąc swoją karierę z branżą energetyczną będziemy mogli mieć poczucie, że praca, jaką wykonujemy, przyczynia się do lepszych, rzeczywistych zmian. To daje satysfakcję i według mnie jest kluczowym elementem w karierze zawodowej – podkreśla Katarzyna Kauch, laureatka III miejsca I edycji programu.

Prace zgłoszone przez studentki w pierwszej edycji programu są najlepszym dowodem, że temat transformacji energetycznej jest istotny nie tylko jako zainteresowanie naukowe. Dodatkowo ma olbrzymi potencjał rozwoju zawodowego – mówi dr inż. Arkadiusz Ryfa z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Druga edycja programu wystartowała 15 września 2023. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 15 grudnia. Absolwentki lub studentki ostatniego roku mogą zgłosić swoją pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską. Jej obrona musi przypadać w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 października 2023 r. Ocena zgłoszeń będzie w 4 kategoriach: zgodność z tematem, innowacyjność, możliwość wdrożenia i motywacja.