Ocean Stewardship Fund przeznaczy milion USD na projekty

Znakowanie rekinów w celu monitorowania ich przeżywalności, używanie specjalistycznego sprzętu do uwalniania zagrożonych żółwi czy odstraszanie ptaków morskich za pomocą świateł LED – to projekty finansowane w 2023 roku przez Ocean Stewardship Fund (OSF).

Już po raz czwarty organizacja MSC (Marine Stewardship Council) za pośrednictwem Ocean Stewardship Fund (OSF) przeznacza 5 proc. rocznych opłat licencyjnych pochodzących ze sprzedaży certyfikowanych produktów MSC na badawcze projekty związane z ochroną żywych zasobów oceanów. Dodatkowo, darowizny od darczyńców zewnętrznych pomagają w zwiększeniu skali funduszu i wsparciu większej liczby projektów. Celem funduszu OSF jest zebranie w ciągu następnej dekady 100 mln dolarów, aby przyspieszyć postęp w zrównoważonym rybołówstwie na świecie.

Różnorodność biologiczna oceanów

W obliczu rosnących obaw o zubożenie różnorodności biologicznej oceanów, tegoroczna edycja koncentruje się na badaniach nad łagodzeniem skutków przyłowu. Chodzi o sytuacje, w których ryby lub inne gatunki, które nie są celem połowu, zostają złapane w sieci lub inne narzędzia połowowe. Fundusze zostały przekazane na projekty w Australii, Grenlandii, Ekwadorze, Papui Nowej Gwinei i na Alasce.

Dwadzieścia sześć grantów o łącznej wartości 934 430 dolarów przyznano rybołówstwom, naukowcom, organizacjom pozarządowym oraz studentom z 15 krajów. Spośród nich 40 proc. środków przyznano rybołówstwom z krajów rozwijających się. Takich jak RPA i Meksyk, które dążą do ulepszenia swoich praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju.

– Projekty te pozwolą zdobyć nową wiedzę, która pomoże rybołówstwom poprawić sposób, w jaki korzystają z zasobów oceanów, zmniejszając przyłów oraz interakcje z wrażliwymi gatunkami – powiedział Rupert Howes, Dyrektor Generalny MSC.

Tematy projektów finansowanych w tegorocznej edycji dotyczą m.in:

  • Na Alasce fundusze OSF umożliwią opracowanie nowej aplikacji. Pozwoli ona rybakom poławiającym łososia na rejestrowanie interakcji z morzykami krótkodziobymi i morzykami marmurkowymi. To z kolei pomoże zmniejszyć zagrożenia przyłowu tych ptaków morskich. Jest to inicjatywa prowadzona przez społeczności tubylcze.
  • W Ekwadorze OSF sfinansuje projekt badawczy polegający na znakowaniu rekinów jedwabistych przypadkowo złapanych przez rybaków. Wykorzystanie technologii satelitarnej podczas wypuszczania rekinów na wolność pomoże naukowcom oszacować wskaźniki przeżywalności oraz lepiej chronić ten wrażliwy gatunek.
  • Na Wyspie Reunion, na Oceanie Indyjskim, dzięki funduszowi OSF rybacy odbędą szkolenia. Otrzymają także zestaw narzędzi pozwalający na bezpieczne obchodzenie się i uwalnianie wrażliwego gatunku żółwi morskich karetta. W ramach projektu rybacy będą monitorować swoje lokalizacje za pomocą GPS, aby uniknąć przyszłych interakcji z tymi zwierzętami.

100 grantów o wartości 5 mln USD

Od momentu powstania funduszu Ocean Stewardship Fund przyznano ponad 100 grantów o łącznej wartości 4,9 mln USD. Środki te wsparły różnorodne projekty mające na celu poprawę kondycji zasobów, ostrożne zarządzanie wielkością połowów oraz ochronę środowiska morskiego. Na przykład poprzez identyfikację i mapowanie siedlisk dna morskiego.

– Z przyjemnością obserwujemy wielosektorową współpracę pomiędzy rybakami, organizacjami pozarządowymi i naukowcami składającymi wspólne wnioski. Takie partnerstwa są niezbędne, jeśli mamy odpowiadać na pilne wyzwania stojące przed oceanami. W miarę wzrostu globalnej populacji, oceany będą coraz ważniejsze dla społeczności, które są od nich uzależnione zarówno pod względem miejsc pracy, jak i źródła pożywienia. Fundusz Ocean Stewardship Fund pomaga napędzać rozwój niezbędnych innowacji oraz postępu niezbędnych by jak najlepiej wykorzystać potencjał oceanów – podkreślił Howes MSC.

Poznaj projekty nagrodzone w tym roku.