Qair Polska – trzy wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne

PSE, Farmy fotowoltaiczne

Qair Polska rozpocznie budowę trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 120 MW. Inwestycje powstaną w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Docelową grupę odbiorców zielonej energii będą stanowić duże przedsiębiorstwa, które zakupią energię odnawialną w ramach wieloletnich umów cPPA.  

Największa inwestycja o powierzchni 113 hektarów i mocy 80 MW powstanie w Golczewie. Elektrownia będzie produkowała rocznie około 87 700 MWh zielonej energii, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb około 48 tysięcy gospodarstw domowych. Elektrownia Golczewo to jedna z największych elektrowni słonecznych w Polsce. To jednocześnie pierwsza tak duża inwestycja Qair w Polsce powstająca bez aukcyjnego systemu wsparcia. Do zbudowania farmy inwestor wykorzysta 150 tysięcy paneli fotowoltaicznych. 

Elektrownia w Rokietnicy powstanie we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda. Poza funkcją energotwórczą, projekt będzie stanowił bazę dydaktyczną dla wykładowców i studentów uczelni. Na części inwestycji zostaną zamontowane jednoosiowe trackery z linią obrotu wschód-zachód. Położenie paneli będzie podążać za promieniami słonecznymi zwiększając efektywność produkcji energii. Elektrownia zajmie powierzchnię 35 hektarów. Roczna produkcja energii odnawialnej osiągnie poziom około 36 270 MWh, co pozwoli na dystrybucję energii do ok. 20 tysięcy gospodarstw domowych. 

Trzecia elektrownia fotowoltaiczna powstanie w gminie Pakość. Zajmie powierzchnię 12 ha, a moc obiektu wyniesie 10 MW. To umożliwi zaspokojenie energetycznych potrzeb mieszkańców średniego miasta, np. Rawicza.    

– Z punktu widzenia obecnego kryzysu energetycznego dalszy rozwój OZE nabiera jeszcze większego znaczenia. Dlatego rozpoczynamy budowę pierwszego w historii naszej firmy w Polsce portfela inwestycji, z których energia elektryczna będzie w całości sprzedawana w ramach umów Corporate PPA bez systemów wsparcia. To unikalny na rynku produkt, który możemy indywidualnie dopasować do zapotrzebowania na zieloną energię ze strony dużych i energochłonnych biznesów – liderów swoich branż, którzy o zakupach czystej energii myślą w perspektywie wieloletniej. To także ważny moment dla firm, które dążą do zero emisyjności i stabilizacji kosztów w dłuższym terminie, co z kolei może redukować presję inflacyjną przenoszoną na konsumentów – mówi Krzysztof Wojtysiak, Prezes Qair Polska S.A.   

W skali dekady energia odnawialna, którą wyprodukują farmy fotowoltaiczne z trzech elektrowni o mocy 120 MW pozwolą na redukcję emisji dwutlenku węgla o około 1.10 milionów ton. 

Farmy fotowoltaiczne: polski łańcuch dostaw

Generalnym Wykonawcą inwestycji będzie firma ONDE. Z kolei Trójmiejska firma SPIE Elbud Gdańsk odpowiada za wykonanie Głównego Punktu Odbioru w Golczewie. Natomiast lider w produkcji stacji transformatorowych – ZPUE dostarczy instalacje do elektrowni w Rokietnicy i Pakości.