Europejczycy zużywają 40 mld plastikowych reklamówek rocznie

Ilość plastikowych reklamówek

Walka z plastikowymi jednorazówkami emocjonuje wszystkich związanych z ekologią, ochroną środowiska czy recyklingiem. Coraz bardziej restrykcyjne rozwiązania prawne przygotowywane na poziomie Unii Europejskiej czy w poszczególnych państwach mają spowodować spadek użycia takich torebek. Tymczasem Eurostat podał dane dotyczące ich użycia w UE. Dotyczą one co prawda roku 2020, ale niewielkie wahania na przestrzeni lat poprzednich pokazują skalę problemu.

Liczba plastikowych reklamówek: 87 sztuk na głowę Europejczyka

W 2020 r. każda osoba mieszkająca w UE zużyła średnio 87 plastikowych toreb na zakupy. To o sześć sztuk na osobę mniej w porównaniu z rokiem 2019. Łącznie Europejczycy zużyli 39 mld plastikowych toreb zakupowych. Tu spadek w stosunku do 2019 wynosi 0,4 mld sztuk.

Rośnie zużycie tzw. zrywek

Pomimo tego, że użycie plastikowych toreb na zakupy zmniejszyło się od 2018 (w którym Eurostat rozpoczął zbieranie danych), to systematycznie rośnie zużycie tzw. zrywek. Są to bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy o grubości mniejszej niż 15 mikrometrów (mikronów). Europejczycy zużyli ich w 2020 roku aż 14,7 miliardów sztuk. W latach 2018 i 2019 ich zużycie wynosiło odpowiednio 14,0 mld. i 14,3 mld. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, że część konsumentów chcąc uniknąć opłaty za plastikową reklamówkę pakuje zakupy do woreczków przeznaczonych na owoce czy pieczywo. Warto pamiętać, że w niektórych państwach członkowskich (np. we Włoszech) plastikowe zrywki zastąpiono produktami wykonanymi z materiałów biokompostowalnych. A te nie są uwzględniane w statystykach. 

Jeżeli chodzi o używanie klasycznych reklamówek (o grubości od 15 do mniej niż 50 mikronów) to spadło ono z 22 mld w roku 2018 do 18,8 mld w 2019 r. I ustabilizowało się w roku 2020 (19,9 mld). Spadki te można tłumaczyć przepisami wprowadzanymi przez UE. Ich celem jest zmniejszenie zużycia toreb jednorazowych do poniżej 40 toreb na osobę rocznie do 31 grudnia 2025 r. Jednak cel ten nie obejmuje zrywek.

Wśród państw członkowskich UE krajami, które zgłosiły największe zużycie toreb na osobę w 2020 r. były: Litwa (294), Czechy (251) i Łotwa (229). Przy czym większość zużywanych w tych w tych państwach torebek to zrywki. Na drugim krańcu skali są: Belgia (10 worków na osobę), Portugalia (17) i Polska (20). W Belgii średnio w 2020 r. zużyto tylko 3 zrywki na osobę. Portugalia i Polska nie podały szczegółowego zużycia.

Pełne dane Eurostatu znajdziecie TUTAJ