Rozpoczęła się VI edycja konkursu Stena Recycling – Lider GOZ

Polska jest cyrkularna jedynie w 10 proc. W praktyce oznacza to, że ze wszystkich materiałów przepływających przez naszą gospodarkę – od rud metali i minerałów niemetalicznych po biomasę i paliwa kopalne – tylko jedna dziesiąta to surowce wtórne.

Dlatego tak ważne jest upowszechnianie koncepcji gospodarki cyrkularnej, w której zasoby krążą w zamkniętym obiegu. Dodatkowo są używane do produkowania nowych artykułów. Stena Recycling już po raz szósty chce inspirować przedsiębiorców i społeczeństwo do wdrażania i promowania idei GOZ i organizuje konkurs Stena Circular Economy Award (SCEA). Najnowsza edycja właśnie ruszyła.  

Edukacja GOZ najważniejsza

System, w którym zasoby naturalne ziemi wykorzystywane są do produkcji dóbr, których nie da się przetworzyć, musi ulec zmianie. Gospodarka linearna doprowadziła do ogromnych zniszczeń w środowisku naturalnym, a popyt globalnej produkcji obecnie znacznie przewyższa zasoby naszej planety. Dlatego tak ważne jest promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) wśród przedsiębiorstw i społeczeństwa. Wszystko po to, aby docelowo możliwe stało się stworzenie społecznie sprawiedliwej i ekologicznie bezpiecznej przestrzeni do dalszego rozwoju.  

– Dla nas, jako lidera rozwiązań w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego, promowanie idei GOZ jest wpisane w DNA działalności. Wiemy jednak, że to w jaki sposób transformacja cyrkularna może zapewnić korzystniejsze wyniki społeczne i środowiskowe, nie jest pytaniem, na które można znaleźć tylko jedną właściwą odpowiedź. Dlatego w 2017 roku stworzyliśmy platformę wymiany doświadczeń, pomysłów i wzajemnej edukacji w postaci konkursu Stena Circular Economy Award. Chcemy inspirować polski biznes do wybierania takich rozwiązań zgodnych z modelami GOZ, które umożliwiają redukcję ilości odpadów, ułatwią odzyskiwanie zasobów, ich ponowne wykorzystanie oraz stosowanie w produkcji materiałów pochodzących z recyklingu – mówi Aleksandra Surdykowska, PR i Marketing Manager w Stena Recycling.

9 stycznia ruszyła szósta edycja konkursu Stena Circular Economy Award, gdzie nagradzane są przedsiębiorstwa, które wdrażają bądź promują rozwiązania z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego. Także studenci, którzy mają pomysł na wprowadzenie GOZ do biznesu lub społeczeństwa.

VI edycja konkursu Stena Circular Economy Award – Lider GOZ

Do konkursu mogą zgłaszać się firmy oraz studenci. Zgłoszenia można składać w kategorii: 

  1. dla przedsiębiorstw, które już wdrożyły działania gospodarki obiegu zamkniętego w swoich firmach, 
  2. dla firm, które promują idee GOZ wśród pracowników, biznesu lub społeczeństwa, 
  3. dedykowanej studentom, którzy mają pomysł na to jak wdrożyć lub promować gospodarkę obiegu zamkniętego.

W konkursie nagrodę otrzymają projekty, które przedstawiają najciekawsze i najbardziej efektywne rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej. Zwycięzców konkursu Lider GOZ poznamy w kwietniu 2023 roku.