Politechnika Gdańska i PGE Baltica: kadry dla polskiego offshore

PGE Baltica została partnerem strategicznym VI edycji studiów podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa. Studia prowadzi Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. 

Umowę o współpracy podpisali dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, oraz prezes zarządu PGE Baltica Dariusz Lociński. Wcześniej, we wrześniu 2022 roku, spółka i uczelnia podpisały list intencyjny w tej sprawie. 

– Współpraca z PGE Baltica w tak prężnie rozwijającej się dziedzinie jest niezwykle istotna. Uruchomienie kolejnej edycji studiów na tym kierunku związane jest bezpośrednio z oczekiwanym w najbliższych latach intensywnym rozwojem rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku przewidziano realizację morskich farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 10 GW, co czyni z Polski potencjalnego lidera branży w Europie – powiedział prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

Poza studiami podyplomowymi i projektami badawczo-rozwojowymi Politechnika Gdańska współpracuje z PGE Baltica także przy realizacji specjalności projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych na studiach magisterskich na kierunku oceanotechnika.

– Wchodzimy w kolejny rok współpracy z jedną z najlepszych uczelni technicznych w kraju. Tym samym umacniamy budowany przez nas ekosystem współpracy nauki z rozwijającym się sektorem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Skorzystanie z potencjału rodzimej myśli naukowej, a jednocześnie z zasobów dydaktycznych polskich uczelni, pozwoli nam realizować innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe i kształcić specjalistyczne kadry. Wspólnie budujemy polski offshore – powiedział Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica. 

Słuchacze dwusemestralnych studiów podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa mają możliwość zdobycia lub pogłębienia wiedzy o morskiej energetyce wiatrowej, jako najprężniej rozwijającej się na świecie technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Program umożliwia zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat technologii wykorzystywanych w sektorze. Również na temat funkcjonowania rynków morskiej energetyki wiatrowej oraz wszystkich aspektów przygotowania i realizacji projektów morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Partnerem studiów podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa jest także Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.