Jaka jest świadomość ekologiczna polskich uczniów i nauczycieli?

Co czwarty uczeń w Polsce uważa, że działania człowieka nie mają wpływu na globalne ocieplenie. Co trzeci, że zmiana temperatury o 2-3 stopnie nie wiąże się z żadnym poważnym zagrożeniem. Znaczna część badanych myli się także co do stanu wód, jakości powietrza i ilości recyklingowych odpadów w Polsce. W zmianie świadomości ekologicznej młodych Polaków i ich nauczycieli pomaga projekt Be.Eco.

Trwa druga edycja projektu Be.Eco, w którym nauczyciele mogą uzupełnić i wzbogacić wiedzę z obszaru ekologii i zmian klimatycznych. W tym roku szkolnym organizatorzy kładą nacisk na zagadnienia związane z 12. celem zrównoważonego rozwoju ONZ. Dlatego poruszają takie tematy jak odpowiedzialna moda, greenwashing, zasada 5R, hiperkonsumpcjonizm, ślad cyfrowy i węglowy. Program przygotowany przez Fundację Digital University kierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na nauczycieli czekają warsztaty online i materiały dydaktyczne, na uczniów – konkurs filmowy i turniej wiedzy ekologicznej. 

Świadomość ekologiczna – zatrważające wyniki badań

Co czwarty uczeń uważa, że działania człowieka nie mają wpływu na globalne ocieplenie, a co trzeci, że zmiana temperatury o 2-3 stopnie nie wiąże się z żadnym poważnym zagrożeniem dla świata, człowieka i natury. Znaczna część badanych myli się także co do stanu wód, jakości powietrza i ilości recyklingowych odpadów. Aż 59 proc. uczniów i 56 proc. nauczycieli nie wie, że Polska jest jednym z najmniej uwodnionych krajów w Europie. Podobnie jest z jakością powietrza, chociaż w tym pytaniu nauczyciele znacznie częściej wskazywali poprawną odpowiedź (59 proc.), niż uczniowie (39 proc.). Najczęstsze działania proekologiczne podejmowane przez Polaków to – według badanych – segregowanie śmieci, recykling i korzystanie 
z wielorazowych opakowań. Znacznie rzadziej sięgamy po zakupy z drugiej ręki i zamieniamy samochód na inny, bardziej ekologiczny środek transportu.

– Przywykliśmy już do segregowania śmieci i – jak wynika z danych – z każdym rokiem wychodzi nam to coraz lepiej. Niestety tylko 26 proc. odpadów jest poddawana recyklingowi, reszta trafia na wysypiska. Dlatego w tegorocznej edycji Be.Eco skupiamy się na tematach związanych z odpowiedzialną konsumpcją i produkcją. Chcemy pokazać, że nasze zachowanie i codzienne wybory mają znaczenie, nawet jeśli efektów tych działań nie widać od razu – mówi Ela Wojciechowska, prezeska Fundacji Digital University. – Zaprosiliśmy do programu wiele wspaniałych ekspertek, które dzielą się swoją wiedzą podczas warsztatów i webinarów online. Zaplanowaliśmy też działania angażujące całą społeczność szkolną, m.in. konkurs filmowy dla uczniów, który startuje już w połowie grudnia – dodaje.

Warsztaty dla nauczycieli z ekologicznymi celebrytkami

Podczas warsztatów dla nauczycieli usłyszymy m.in. Katarzynę Zajączkowską – autorkę książki o odpowiedzialnej modzie, Annę Danylczenko – fundatorkę Grunt Od Nowa, organizacji działającej na rzecz regeneracji i ochrony gleb, Virginię Little – współorganizatorkę pierwszych w Polsce targów Zero Waste, dr Martę Karwacką – ekspertkę od rynku fashion, która pracując w zespole ESG w Deloitte wspiera zrównoważoną transformację tego sektora, Martynę Zastawną – pionierkę i propagatorkę idei Zero Waste w Europie, założycielkę woshwosh oraz SzeptSzum, Dominikę Lenkowską-Piechocką – twórczynię  Who Will Save The Planet, a także wybitne nauczycielki, członkinie grupy SuperBelfrzy RP: Agatę Sieńczak i Katarzynę Włodkowską. 

Co to jest Be.Eco?

Be.Eco to program Fundacji Digital University. Odpowiada na potrzebę edukacji ekologicznej i klimatycznej w szkole. Jego celem jest wyposażenie odbiorców w aktualną, popartą badaniami naukowymi wiedzę orazkształtowanie świadomości i postaw ekologicznych dzieci i młodzieży. Do programu mogą zapisać się nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Czekają na nich webinary i warsztaty online, scenariusze lekcji i inne materiały dydaktyczne oraz możliwość uzyskania certyfikatu Be.Teacher. 

Partnerzy projektu: Fundacja Deloitte, Knauf Insulation, Fundacja InterCars, Who Will Save The Planet, Rodzice dla Klimatu, Fundacja Grunt Od Nowa, Ubrania Do Oddania.

*Badanie świadomości ekologicznej uczniów i nauczycieli zostało zrealizowane w ramach ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej Be.Eco. W badaniu wzięło udział 914 uczniów klas 5-8 i 465 nauczycieli. Raport z badania.