Eksperymentalny budynek Tiny House 

Tiny House, czyli maleńki domek – to projekt Wydziału Wzornictwa Uniwersytetu Nauk Stosowanych i Sztuki w Coburgu. Eksperymentalny budynek demonstruje, jak samowystarczalny energetycznie i neutralny pod względem emisji CO2 model życia może być realizowany w praktyce. 

Instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii dla innowacyjnego projektu Tiny House dostarczył IBC Solar. Dzięki energii słonecznej z budynku będzie można korzystać przez dziesięć miesięcy w roku. Koncepcja „maleńkiego domu” znajduje coraz więcej zastosowań, zwłaszcza jeśli chodzi o wykorzystanie niewielkich przestrzeni w przepełnionych miastach.   

Samowystarczalny model życia – słoma, drewno, glina

Eksperymentalny budynek jest dostępny dla wykładowców i studentów w trakcie roku akademickiego od marca do grudnia. Demonstruje, jak samowystarczalny energetycznie i neutralny pod względem emisji CO2 model życia może być realizowany w praktyce. 

Budynek zbudowano z wykorzystaniem surowców odnawialnych takich, jak słoma, drewno i glina. W celu zaopatrzenia obiektu w energię IBC Solar dostarczył i zainstalował kompleksowy system fotowoltaiczny wraz z magazynem. Ponadto, eksperci firmy w dziedzinie energii słonecznej udzielili uniwersyteckiemu zespołowi projektowemu porad i praktycznego wsparcia podczas planowania i wdrażania systemu. 

– Byliśmy bardzo zainteresowani wsparciem tego projektu, ponieważ połączenie niezależności energetycznej i zrównoważonych materiałów budowlanych jest dla nas również bardzo ekscytujące – wyjaśnia dr Stratis Tapanlis, dyrektor w IBC SOLAR. – Dowodem na to jest np. nasze ostatnie stoisko wystawiennicze na targach Intersolar w Monachium, które zrealizowaliśmy zgodnie z zasadami cradle-to-cradle

Niezależnośc energetyczna

Plan uczelni zakłada pokrycie kosztów ogrzewania i zasilania Tiny House wyłącznie za pomocą systemu PV bez podłączenia do sieci, w modelu tzw. off-grid. Nadwyżka energii słonecznej w lecie zasili stację ładowania rowerów elektrycznych. Oprócz ekspertyzy i know-how IBC SOLAR dostarczył 12 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,4 kWp i rozwiązanie do magazynowania energii, a także przeprowadził montaż instalacji. Magazyn energii zapewnia pojemność przechowywania 8 kWh, a dzięki swojej modułowej konstrukcji, w przypadku rozszerzenia systemu można go również rozbudować w przyszłości. 

Zrealizowany projekt w Górnej Frankonii wpisuje się mocno w ideę zrównoważonego rozwoju. Udowadnia, że samowystarczalność można równie dobrze realizować na niewielkim metrażu. Dotyczy to również niezależności energetycznej, która jest szczególnie łatwa do osiągnięcia przy pomocy energii słonecznej i technologii umożliwiających jej magazynowanie.