COP27: Jak ograniczać emisje metanu w łańcuchach dostaw w sektorze ropy i gazu oraz w energetyce?

emisje metanu

Jednym z kluczowych tematów podczas COP27 jest dyskusja na temat nowych rozwiązań ograniczających emisję metanu. Szczególnie widoczne jest to w sektorze dostaw ropy i gazu oraz energetyce. Na uwagę zasługują dwie inicjatywy w tym obszarze. Pierwszą jest wspólna deklaracja obejmująca Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Japonię, Kanadę, Norwegię, Singapur i Wielką Brytanię. Dotyczy ona redukcji emisji metanu przy produkcji gazu ziemnego. Drugą to ogłoszona przez USA, a podpisana przez przedstawicieli Unii Europejskiej, Japonii, Kanady, Norwegii, Singapuru i Wielkiej Brytanii, deklaracja importerów i eksporterów energii. Zakłada ona podjęcie podobnych działań w energetyce konwencjonalnej.

Emisje metanu: powstanie zielony gaz ziemny?

Nowa deklaracja zakłada, że kupujący i sprzedający paliwa kopalne na rynkach międzynarodowych, będą mogli wspólnymi wysiłkami minimalizować emisje gazów cieplarnianych. Szczególnie dotyczy to emisji metanu w łańcuchach dostaw ropy i gazu. Zobowiązanie nawiązuje do zeszłorocznego porozumienia Global Methane Pledge. Zakłada ono stworzenie rynku gazu ziemnego o niskim udziale metanu. Ma to zapewnić zwiększenie dostępności jakościowych danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych. Państwa oraz przedsiębiorstwa skorzystają z nich przy tworzeniu konkretnych polityk klimatycznych, umów handlowych i planach ograniczania emisji. 

Ostatnie wydarzenia potwierdzają, że bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne są ze sobą połączone. Kraje w dalszym ciągu skupiają się na kwestii metanu – nie pomimo kryzysu energetycznego, ale właśnie z jego powodu. Nie wycofują się ze swoich zobowiązań dotyczących ograniczania emisji metanu i zanieczyszczeń. Wprost przeciwnie, czynią zdecydowane postępy w realizacji celów wyznaczonych na zeszłorocznym COP. 

Emisje metanu: zmarnowane 80 milionów ton gazu

Zanieczyszczenie metanem jest wszechobecne w całym sektorze paliw kopalnych – rocznie marnuje się co najmniej 80 mln ton gazu ziemnego. Zapobiegnięcie przedostawaniu się tego gazu do atmosfery to najlepsza metoda ochrony klimatu. Przyniesie ona najszybsze efekty, a jednocześnie pomoże zapewnić Europie i światu energię potrzebną do walki ze skutkami kryzysu geopolitycznego. Szczególnie w warunkach przyspieszonej dekarbonizacji naszych systemów energetycznych.

Wspólne standardy przy zakupach energii

Deklaracja importerów i eksporterów energii wskazuje na potrzebę szybkiego podjęcia zdecydowanych działań dotyczących pomiarów, raportowania i weryfikacji (MRV). A także wykrywania i naprawy wycieków (LDAR) oraz odpowietrzania i spalania. Pomoże to osiągnąć cele porozumienia paryskiego, zakładającego ocieplenie klimatu o 1,5 stopnia. Optymizmem napawa współpraca i większe zaangażowanie krajów w ograniczanie emisji metanu. Najpierw w postaci porozumienia Global Methane Pledge podpisanego na COP26, a teraz wspólnej deklaracji.