Jak projektować ekologiczne opakowania

9 Złotych Zasad Projektowania Opakowań

Polski Pakt Plastikowy przedstawił 9 Złotych Zasad Projektowania Opakowań z tworzyw sztucznych. Ich celem jest „odchudzenie” i spowodowanie, że opakowania staną się bardziej ekologiczne.

Nadmierne wykorzystanie opakowań z tworzyw sztucznych oraz nieefektywne zagospodarowanie odpadów opakowaniowych stanowi dziś ogromne wyzwanie z punktu widzenia ochrony środowiska. Jednocześnie można wskazać wiele korzyści przemawiających za stosowaniem opakowań z tworzyw sztucznych. Są to przede wszystkim: niska masa, bardzo dobre właściwości barierowe (ważne w przemyśle spożywczym i zapobieganiu marnowaniu żywności), sterylność (istotna dla wyrobów medycznych) czy stosunkowo niewielkie koszty wytworzenia.

Zrównoważone wykorzystanie opakowań z tworzyw sztucznych to podstawowe zadanień Polskiego Paktu Plastikowego. Celem członków Paktu jest zamknięcie obiegu w Polsce do 2025 roku. Aby go osiągnąć konieczne jest ujednolicenie opakowań wprowadzanych do obrotu w kraju.

Kluczowym etapem, decydującym o wpływie środowiskowym opakowania, jest jego projektowanie. To właśnie ono warunkuje ilość i rodzaj zastosowanego materiału, możliwość ponownego użycia opakowania czy jego recykling.

W poszukiwaniu standaryzacji

W celu zapewnienia najwyższych standardów projektowania opakowań The Consumer Goods Forum (CGF) opracowało Złote Zasady Projektowania (ZZP). Obejmują one wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych wprowadzane do obrotu na świecie. Mają jeden cel – zmianę sposobu projektowania opakowań, tak aby mogły pozostać w obiegu jak najdłużej. Wdrożenie ZZP pozwala na harmonizację wymogów w zakresie projektowania opakowań na poziomie globalnym. A to znacząco wpływa na możliwość zamknięcia ich obiegu, eliminację opakowań nadmiernych, wzrost przydatności do recyklingu, a w konsekwencji, wzrost poziomów recyklingu. 

– Wierzymy, że wdrożenie Złotych Zasad Projektowania na polskim rynku pozwoli na znaczne ograniczenie wykorzystania tworzyw sztucznych. Poprawi także funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, w pełnej synergii z działaniami podejmowanymi globalnie – powiedziała serwisowi ecoekonomia.pl  Małgorzata Greszta – liderka Polskiego Paktu Plastikowego

Publikacja Paktu jest polską adaptacją Złotych Zasad Projektowania. Powstała we współpracy członków oraz Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego. Publikację 9 Złotych Zasad Projektowania Opakowań można pobrać TUTAJ.