Rolnictwo ekologiczne: w Europie jest go coraz więcej

Udział gruntów przeznaczonych pod rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej w latach 2012-2020 wzrósł o ponad 54 proc. Jeszcze dziesięć lat temu rolnictwo ekologiczne zajmowało 5,9 proc. wszystkich użytków. W 2020 r. było to już 9,1 proc. Najwięcej takich gruntów jest w Austrii, gdzie zajmują jedną czwartą ziem rolniczych. Tuż za nią są Estonia i Szwecja. Dane GUS wskazują, że w Polsce udział takich upraw wynosi zaledwie 3,5 proc. 

Zdaniem ekspertów Farmy Świętokrzyskiej apetyt na żywność bio w naszym kraju rośnie, co powinno wpływać na wzrost udziału gruntów ekologicznych. Brakuje jednak systemowego wsparcia dla rolników. 

– Żywność ekologiczna coraz mocniej zaznacza swoją pozycję na rynku. To widać wyraźnie w działaniach marketingowych sieci handlowych, rosnącej wiedzy konsumentów i zainteresowaniu produktami. Coraz więcej producentów widzi w tym szansę biznesową. Z danych IJH wynika, że tylko w latach 2020-2021 liczba podmiotów wytwarzających bio produkty spożywcze wzrosła o 7,5 proc. Niestety wciąż nie przekłada się to w wystarczającym stopniu na rozwój rolnictwa ekologicznego. A ważne, abyśmy rozwijali nie tylko przetwórstwo i sprzedaż żywności ekologicznej, a także jej uprawy. Do tego potrzebne jest wielokierunkowe wsparcie państwa. Nakierowane zarówno na pomoc dla rolników, którzy chcą uprawiać ekologicznie, jak i zwiększanie świadomości w społeczeństwie – mówi Łukasz Gębka, prezes Farmy Świętokrzyskiej.

W 2020 roku rolnictwo ekologiczne zajmowało około 14,7 mln hektarów gruntów rolnych w Unii Europejskiej. To stanowi 9,1 proc. wszystkich użytków rolnych, wskazują najnowsze dane Eurostatu. To duży wzrost w porównaniu do 2012 roku, w którym takich ziem było 9,5 mln hektarów, a więc 5,9 proc. całości. W ciągu tych ośmiu lat powierzchnia ekologicznych upraw wzrosła we wszystkich krajach UE, z wyjątkiem Polski. 

Polska piąta od końca

Największy udział gruntów ekologicznych w 2020 roku miała Austria (25 proc.), następnie Estonia (22 proc.) i Szwecja (22 proc.). Powyżej 10 proc. udziału odnotowały Włochy, Czechy, Łotwa, Finlandia, Słowacja, Dania, Słowenia i Grecja. Mniej niż 5 proc. zarejestrowało osiem krajów członkowskich, w tym Polska. Za nami w zestawieniu znajdują się jedynie Rumunia, Bułgaria, Irlandia i Malta. 

Uprawa ekologicznych warzyw

Udział użytków ekologicznych w całej produkcji rolnej przekłada się na dostępność bio żywności w kraju. W przypadku warzyw liderem jest Szwecja, w której niemal 18 proc. wszystkich uprawianych w kraju warzyw jest ekologicznych. Na drugim miejscu znajdują się Niemcy (ponad 10 proc.), a za nimi Włochy (ponad 8 proc.). 

– Dostępność krajowej ekologicznej żywności jest szczególnie ważna w przypadku warzyw i owoców. Ograniczenie potrzeby transportu, przechowywania, a więc skrócenie czasu, w jakim produkt trafia na nasz stół od rolnika, pozwala mu zachować więcej składników odżywczych i lepszy smak. Dodatkowo, większa dostępność na rynku rodzimych świeżych bio warzyw i owoców pozwoliłaby jeszcze rozszerzyć grono klientów o tych, którzy zwracają szczególną uwagę na wspieranie polskich firm i marek – mówi Łukasz Gębka, Prezes Farmy Świętokrzyskiej.