Konkurencyjność w oparciu o ESG

Wymogi ESG

 – Wpływ ESG nabiera znaczenia nie tylko dla dużych firm. Także dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Są one elementem łańcucha dostaw dla większych podmiotów, dostarczających swoje produkty i usługi na rynki europejskie. Oznacza to, że działania dużych firm w kierunku zazieleniania tych łańcuchów pośrednio wymuszą dekarbonizację w jego poszczególnych ogniwach – mówił podczas premiery raportu „Wymogi ESG a konkurencyjność przedsiębiorstw. Praktyczny przewodnik dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw” Paweł Wróbel, dyrektor fundacji RE-Source Poland Hub, współautor raportu

Źródła odnawialne stały się jednym z wyznaczników, który ustala konkurencyjność firmy na rynku. Autorzy wskazują wymogi ESG oraz regulacje, których znajomość jest niezbędna do prowadzenia działalności zgodnie z zieloną rewolucją energetyczną.  Jest to pierwsza z serii wspólnych publikacji fundacji RE-Source Poland Hub i think-tanku WiseEuropa, poświęconych budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez przechodzenie na energię ze źródeł odnawialnych. 

Celem autorów jest przekazanie przedsiębiorcom praktycznej wiedzy o międzynarodowych trendach, zmieniających się uwarunkowaniach regulacyjnych oraz nowych możliwościach dotyczących finansowania inwestycji. Temat nabiera szczególnej wagi w obliczu rekordowych i wciąż rosnących cen energii. 

Szymon Kowalski, wiceprezes fundacji RE-Source Poland Hub, współautor raportu podkreśla:

Pokazujemy, dlaczego coraz więcej firm decyduje się przechodzić na energię z OZE, w jaki sposób to robią, jakie obszary ich działalności są kluczowe, jak na tym zyskują. Szczególną uwagę poświęcamy zielonej energii, którą przedsiębiorstwa mogą nabywać w modelu cPPA (Corporate Power Purchase Agreement) tj. korporacyjnych zakupów energii ze źródeł odnawialnych.  

Kolejne raporty w przygotowaniu

W następnych raportach opowiemy o kolejnych elementach zielonej transformacji dla biznesu i przemysłu. Skupimy się na konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Omówimy także kształtujące się zmiany w polityce energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii i ich konsekwencje dla rynków energii – mówi Krzysztof Kobyłka, starszy analityk WiseEuropa i współautor raportu. – Opiszemy również jak odpowiednie otoczenie regulacyjne i odpowiedzialna polityka w zakresie PPA może jednocześnie wspomóc polskie przedsiębiorstwa i krajowe zobowiązania w zakresie polityki klimatycznej – dodaje. 

W pierwszym raporcie autorzy skupili się na rosnącej roli ESG (Environmental, Social  and Governance). Kryteria ESG pozwalają ocenić, czy firmy prowadzą działalność w sposób odpowiedzialny społecznie i zrównoważony środowiskowo. Raport pokazuje, jak w praktyce spełnienie kryteriów środowiskowo-klimatycznych wpływa na możliwości rozwoju firm, także dostęp do finansowania oraz poszerzania rynków zbytu. Z drugiej strony niespełnianie tych kryteriów powoduje wzrost ryzyka ograniczeń rynków zbytu i możliwości finansowania nie tylko inwestycji. Także bieżącej działalności i negatywną ocenę ze strony klientów. 

W ślad za publikacją przeprowadzone zostaną warsztaty w kilku regionach Polski dla firm chcących przejść na zieloną energię. Pierwszy z warsztatów odbędzie się już 19 lipca w Katowicach.

Więcej informacji na temat raportowania ESG znajdziecie na portalu www.esginfo.pl