Photon Energy: rozwój biznesu w Rumunii

Energetyka słoneczna w Polsce

Photon Energy rozpoczyna w Rumunii budowę drugiej instalacji PV. To projekt z portfela o łącznej mocy 32 MWp planowanych do budowy w 2022 roku.

Rozpoczynając budowę drugiej elektrowni fotowoltaicznej w Rumunii, Photon Energy kontynuuje rozwój na tym strategicznym rynku w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowa instalacja będzie miała moc wytwórczą 4,7 MWp. Generować będzie około 6,8 GWh energii odnawialnej rocznie.

Niedawno, niedaleko miejscowości Șiria, Photon Energy rozpoczęła budowę swojej pierwszej rumuńskiej elektrowni o mocy 5,7 MWp. Po ukończeniu obu instalacji liczba elektrowni własnych Photon Energy zwiększy się do 90, a ich moc zainstalowana do 102,3 MWp. Energia elektryczna wyprodukowana przez elektrownie o mocy ponad 90 MWp sprzedawana będzie po cenach rynkowych.

Do końca 2022 r. Spółka planuje zwiększyć moce wytwórcze w Rumunii do 32 MWp. To przełoży się na zwiększenie portfela własnych elektrowni PV do ponad 120 MWp.

Elektrownia, położona w pobliżu Aiud w rumuńskim okręgu Alba, znajdzie się na 6,6 ha nieużytków. Zainstalowanych zostanie około 8700 paneli słonecznych.

Po jej uruchomieniu spółka będzie posiadać i obsługiwać 90 własnych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy wytwórczej 102,3 MWp. Energia wytworzona przez instalacje o mocy 90 MWp trafi do sprzedaży bezpośrednio na rynku energii. 

Elektrownia będzie własnością Holloway Solar S.R.L., spółki celowej należącej w całości do Photon Energy Group.