Strategia ESG Dom Development – redukcja CO2 i parytety w zarządzie

Grupa Dom Development przedstawiła strategię ESG DOM 2030. Zapowiada m.in. redukcję emisji dwutlenku węgla o 30 proc. do 2030 r., wdrożenie idei 15-minutowego miasta w 90 proc. projektów. Także spełnienie 30-procentowego parytetu płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.

Strategia ESG DOM 2030 opiera się na trzech filarach: 

  1. DOM w zgodzie z naturą, czyli minimalizacja wpływu na środowisko i wspieranie miejskiej bioróżnorodności
  2. DOM to ludzie, czyli wspieranie lokalnych społeczności przez tworzenie wysokiej jakości tkanki miejskiej sprzyjającej integracji; 
  3. DOM na solidnych fundamentach, oznaczający dbałość o najwyższe standardy ładu korporacyjnego i transparentną komunikację ze wszystkimi interesariuszami.

Grupa Dom Development – działa w głównych aglomeracjach kraju: w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz w Trójmieście (pod marką Euro Styl).

– Chcemy w sposób odpowiedzialny budować tkankę miejską głównych polskich aglomeracji. Tak, aby były przyjaznym miejscem do życia. Strategia DOM 2030 to z jednej strony usystematyzowanie naszych dotychczasowych działań z obszaru ESG, a z drugiej dokument kierunkowy. W ślad za jej publikacją, wdrażamy w Grupie kompleksowy system raportowania zrównoważonego rozwoju. Począwszy od raportu za rok 2022, będziemy mierzyć osiągnięcia i przedstawiać je naszym interesariuszom – mówi Jarosław Szanajca, prezes Zarządu Dom Development.

W zgodzie z naturą – miasta 15 minutowe

Grupa Dom Development stara się realizować swoje projekty w zgodzie z naturą. Dzięki tej filozofii funkcjonowania deweloperowi udało się m.in. posadzić ponad 640 tys. drzew i krzewów, zredukować emisję CO2 o 751 ton. Także wykonać ponad 54,5 tys. m2 zielonych dachów oraz blisko 18 tys. m2 ogrodów deszczowych.

Już ponad 130 tys. osób mieszka na osiedlach Dom Development. Jest to więcej niż liczba mieszkańców takich miast jak np. Płock czy Opole.

– Większość naszych inwestycji spełnia już dziś kryteria miasta 15-minutowego. Jednak dodatkowo w Strategii DOM 2030 zobowiązujemy się aktywnie działać na rzecz zapewnienia mieszkańcom naszych osiedli dostępu do szerokiego spektrum usług – mówi Mikołaj Konopka, członek Zarządu Dom Development i prezes Zarządu Euro Styl.

Dom Development w swojej strategii ESG stawia także na różnorodność.

– Staramy się zapewniać równe szanse wszystkim naszym pracownikom oraz korzystać ze zróżnicowania ich doświadczeń. Dbamy o zachowanie lokalnej perspektywy na każdym z naszych rynków. Dążymy do wyrównania proporcji płci we władzach naszej Grupy, a w zarządach każdej z naszych spółek deweloperskich zasiadają zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Do 2026 roku chcemy osiągnąć 30 proc. udział kobiet w Zarządzie Dom Development – mówi Jarosław Szanajca.