Kwietne łąki wspomogą bioróżnorodność

bioróżnorodność

Grupa Robyg rozpoczęła edukacyjną akcję promującą bioróżnorodność. Zachęca mieszkańców swoich osiedli do ukwiecenia balkonów, terenów szkolnych i przedszkolnych oraz wspierania w ten sposób pszczół. Torebki z nasionkami i kolorowanki edukacyjne – łącznie 5 tys. zestawów – trafiły także do uczniów wybranych szkół podstawowych w Warszawie, Wrocławiu Gdańsku i Poznaniu. Kolejne 2 tys. torebek z nasionkami zostanie rozdanych mieszkańcom tych miast.

Dzwonki ogrodowe, rezedy wonne, szałwię, macierzankę i rumianek – ponad 40 różnych gatunków roślin będą mogły posadzić pierwszaki. Z okazji Dnia Różnorodności Biologicznej Grupa Robyg rozdaje nasiona mieszkańcom – łącznie może powstać aż 7 tysięcy łąk kwietnych.

– Bioróżnorodność powinna być obecnie jednym z priorytetów wszystkich deweloperów – dzięki wspólnym działaniom można zrobić bardzo wiele dla środowiska i klimatu. Łąki kwietne regulują retencję wody, tłumią hałas, filtrują powietrze. Jednak przede wszystkim dają pożywienie i schronienie owadom zapylającym – a bez ich pracy nie mielibyśmy wielu gatunków roślin, także uprawnych. Takie proekologiczne rozwiązania są obecnie standardem na naszych osiedlach. Dodatkowo zachęcamy wszystkich mieszkańców do zaangażowania w ochronę środowiska, edukujemy najmłodszych i wspólnie zwiększamy świadomość społeczną w tym ważnym obszarze. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni przyjaznych ludziom i środowisku. Mamy nadzieje, że ukwiecanie miast i osiedli będzie popularnym i systematycznym wkładem każdego z nas w budowanie przyjaznego ekosystemu – mówi Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg.

Domowe łąki wesprą bioróżnorodność

Mieszanki kwiatów jednorocznych i wieloletnich od firmy zawierają nasiona aż 41 gatunków roślin. Dzięki takiej różnorodności, łąki w donicach będą przyciągać owady zapylające, a po przekwitnięciu żywić ptaki; mogą też dać miejsce do życia wielu pożytecznym owadom i małym zwierzętom. „Zasiane z miłości do bioróżnorodności” łąki, zgodnie z hasłem akcji, mają cieszyć oko i wspierać walkę ze skutkami zmian klimatu.

Robyg podkreśla, że łąki kwietne to rozwiązanie oszczędzające czas, pieniądze i zasoby. W przeciwieństwie do powszechnie występujących w miastach trawników, łąk nie trzeba regularnie kosić, podlewać ani nawozić. Taka optymalizacja zużycia energii czy wody zgodna jest z realizowaną przez firmę strategią ESG. Zakłada ona m.in. odpowiedzialne i zrównoważone podejście do kwestii zarządzania wodą na osiedlach.

Robyg przykłada szczególną wagę do idei ESG, na którą składa się ekologia, społeczne zaangażowanie i ład korporacyjny. Pod koniec 2021 roku spółka opublikowała Strategię ESG oraz Raport Wpływu, a w 2022 roku opublikuje Raport ESG.

Zielone nowinki na osiedlach dewelopera

Deweloper podjął decyzję o przejściu przy procesach budowlanych w 100 proc. na energię ze źródeł odnawialnych do końca 2024 roku. Zamierza to osiągnąć uwzględniając w procesie zakupowym energii dostawców z jak największym udziałem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – a od 2024 roku, tylko i wyłącznie zielonej energii. Taki krok pozwoli na znaczną redukcję śladu węglowego i przyczyni się do ograniczenia emisji CO2. Firma podjęła też oficjalne zobowiązania w zakresie raportowania emisji CO2 oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w prowadzonej działalności.