Samorządy na rzecz czystej lokalnej energii

\Samorząd

Promocja i tworzenie źródeł zielonej energii, wsparcie dla zeroemisyjnego transportu miejskiego, w tym technologii wodorowych czy magazynów energii to najważniejsze elementy porozumienia o współpracy podpisanego pomiędzy Stowarzyszeniem Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski oraz Stowarzyszeniem Program Czysta Polska. Czysta, tania i wytwarzana lokalnie energia stanowi istotny element tworzenia samorządowej niezależności energetycznej. Poprawia także jakość życia mieszkańców i konkurencyjności polskiej gospodarki.

– Wszystkim zależy, aby Polki i Polacy mogli żyć w czystym środowisku i oddychać czystym powietrzem. Nie ma już czasu na dyskusje czy analizy – wiadomo, że Polska musi odejść od „brudnych” źródeł energii na rzecz czystej, zielonej energii. Stowarzyszenie Program Czysta Polska aktywnie działa na rzecz promocji zielonej transformacji Polski – mówi Stanisław Janowski, Prezes Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

– Wśród najważniejszych wyzwań, przed którymi stajemy wraz z mieszkańcami, jest dziś transformacja energetyczna, dzięki której zastąpimy paliwa kopalne nowymi, czystymi źródłami energii. Przy nieprawdopodobnie wysokiej inflacji i drożyźnie, musimy szczególnie zadbać o to, by transformacja energetyczna była sprawiedliwa i dostępna dla mieszkańców, zarówno biedniejszych, jak i bogatszych części Polski. Dlatego czysta, tania i wytwarzana lokalnie energia stanowi tak ważny element tworzenia lokalnej, samorządowej niezależności energetycznej, a także dobrej jakości życia mieszkańców i konkurencyjności polskiej gospodarki przekonuje Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu, prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

– Łódź aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska. Tworzymy nowe parki, współpracujemy z biznesem w celu wspólnej realizacji inicjatyw ekologicznych, poprzez dotacje zachęcamy mieszkańców do budowania zielonych enklaw i gromadzenia deszczówki. Organizujemy także wiele spotkań poświęconych kluczowemu dla wszystkich problemowi zmian klimatu, wspomnę choćby niedawny Samorządowy Kongres Klimatyczny – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi. – Dziś palącą potrzebą jest transformacja energetyczna, osiągana dzięki rozwiązaniom służącym budowaniu efektywności energetycznej i korzystaniu z odnawialnych źródeł energii. Tylko takie podejście pozwoli nam stopniowo odejść od paliw kopalnych, a w konsekwencji – redukcji emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń – dodaje Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi.

Samorząd, energetyka i transport

Nowa, czysta energia to również nowe możliwości dla lokalnych społeczności. Otwierają się szanse na to, aby energię elektryczną wytwarzać nie tylko w ogromnych elektrowniach, ale też w lokalnych źródłach energi. Mogą nimi być np. farmy słoneczne czy wiatrowe. To szansa dla każdej gminy i jej mieszkańców, aby posiadać swoje własne, lokalne moce wytwarzające energię i ciepło. 

Współpraca obydwu Stowarzyszeń wesprze promocję i tworzenie źródeł zielonej i czystej energi. A także wsparcie zeroemisyjnego transportu miejskiego, w tym technologii wodorowych czy magazynów energii. Razem będą współpracowały nad zwiększeniem efektywności energetycznej w samorządach. Spróbują oszczędzać energię, zapewniając przy tym jak najwyższą jakość usług dla mieszkańców. Kluczowym zadaniem jest też praca nad poprawą jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Stąd niezbędna jest jak najszybsza wymiana pieców węglowych na zero- i niskoemisyjne źródła energii elektrycznej i cieplnej.