Czy pracodawca może ułatwić pracownikowi finansowanie niespodziewanych wydatków?

pożyczka na życzenie

Tanie pożyczki pracownicze stanowiły swego czasu jeden z instrumentów, stanowiących dodatkowy benefit dla pracownika. Obecnie ten instrument przeszedł już raczej do przeszłości. Tymczasem z raportu przygotowanego przez GfK we współpracy z Flexee wynika, że 39 proc. pracujących Polaków w ciągu ostatniego roku pożyczało pieniądze przed kolejną wypłatą. Z tego 64 proc. było zmuszonych pożyczyć pieniądze co najmniej kilka razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Z badania wynika też, że proszenie o pożyczkę jest dla znaczącej większości pracujących Polaków nieprzyjemne i kłopotliwe. Wyjściem z sytuacji może być skorzystanie z aplikacji pozwalającej na dostęp do wynagrodzenia na życzenie. 

Autorki raportu – Katarzyna Żakowska i Anna Kotermanowicz-Siodoś z GfK – jako punkt wyjścia do przygotowania raportu przyjęły założenie, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych jest pod nieustanną presją od momentu wybuchu pandemii, czyli od wiosny 2020 r. Celem badania było sprawdzenie, w jakiej skali konsumenci mierzą się z ograniczonym budżetem domowym i stresem finansowym. A także w jaki sposób radzą sobie z tymi wyzwaniami. Jest to temat szczególnie istotny w obliczu rosnącej inflacji i zwiększonych obciążeń podatkowych (Polski Ład). Dodatkowo sprawdzano, w jaki sposób w obliczu „krótkiego cashflow” Polacy zaspokajają swoje potrzeby finansowe. Jaką rolę w tym zakresie odgrywają pracodawcy. 

Niepokój o finanse

Z raportu wynika, że osoby aktywne zawodowo niepokoją się o swoje finanse: 65 proc. badanych odczuwa stres związany z nowymi regulacjami wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu. Z kolei 46 procbadanych jest przekonanych, iż ich sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu na skutek wprowadzenia tego programu. Deklaracje dotyczące oceny swojej sytuacji i poziomu odczuwanego stresu znajdują potwierdzenie w decyzjach życiowych: 39 proc. pracujących Polaków w ciągu ostatniego roku pożyczało pieniądze przed kolejną wypłatą. Z tego 64 proc. było zmuszonych pożyczyć pieniądze co najmniej kilka razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Tylko 53 proc. badanych deklaruje ze zawsze wystarcza im pieniędzy od wypłaty do wypłaty. 

Czy potrzebne są nam duże kwoty, jeśli brakuje nam pieniędzy „do pierwszego”? Otóż blisko połowa pożyczających pieniądze na zasilenie budżetu domowego pożycza kwoty do 400 zł. Natomiast 75 proc wszystkich pożyczek mieści się w przedziale do 1000 zł (średnia kwota pożyczki wynosi ok. 700 zł). Co zauważalne, potrzeba zasilenia budżetu najczęściej pojawia się na 7 lub mniej dni przed kolejna wypłatą (70 proc. pożyczających).

Nie lubimy prosić o pożyczkę 

Z raportu GfK wynika, że nie lubimy pożyczać – proszenie o pożyczkę nawet drobnych sum jest, dla znaczącej większości (76 proc. badanych), nieprzyjemne i kłopotliwe. Pracownicy korzystający z zaliczki u pracodawcy, zgodnie deklarowali, że sam fakt proszenia o nią wywołuje zakłopotanie lub stres (80 proc.). Nie ułatwiają nam pożyczania pieniędzy pracodawcy, gdyż 35 proc. badanych ocenia, iż uzyskanie zaliczki jest „trudne lub raczej trudne”, co ma bezpośredni związek ze stosunkiem pracodawców do wypłaty zaliczek – tylko 27 proc. pracodawców w ocenie badanych było „zawsze chętnych” do ich udzielania.  Co trzeci korzystający z zaliczki ocenia jednocześnie, że pracodawcy wypłacają je raczej niechętnie.

Rozwiązaniem problemu braku pieniędzy przed pierwszym na nieoczekiwany wydatek, może być skorzystanie z modelu „salary on demand”. Dzięki prostej w użyciu aplikacji mobilnej pracownik ma możliwość wypłaty dowolnych kwot z wypracowanego już wynagrodzenia. Nie trzeba czekać do dnia wypłaty.